«Så er hun i manesjen igjen, vil nok noen si og noen vil undres»

Debatt

Ja, det er jeg, og glad for det også! Denne gang vil jeg ikke sitte på tribunen å klage på både «spillere» og «dommer» - jeg vil være med å påvirke! Delta i debatten, være med på beslutningene, vinne saker og tape saker – demokratiet lenge leve.

I samspill med laget mitt ønsker jeg å være en del av videreutviklingen av et Verdalssamfunn med små forskjeller, med høy grad av fellesskap og likeverd.

Familie, barnehage, skole og SFO ligger mitt hjerte nært. Jeg vokste opp i ei tid da mammaer stort sett var hjemmeværende. En trygghet for oss ungene når vi kom hjem fra skolen. Gjerne var det 3 generasjoner under samme tak og for meg gjorde det barndommen min rikere da jeg hadde flere voksne å henvende meg til. Etter at jeg selv fikk barn hadde situasjonen endret seg. Både mor og far var ute i full jobb. Dagmamma, barnehage og SFO ble løsningen og i nært samarbeid og i god dialog med disse, ble dette en trygghet for både foreldre og barn. Dette er etterhvert hverdagen for barnebarna også.

Det er grunnleggende at alle barn i Verdal, som ønsker det, får barnehageplass. Dette for at foreldre skal ha en god og trygg plass for ungene sine, når de selv ikke kan være tilstede. I barnehagen skal ungene føle trygghet og få dekt sine behov for lek, aktivitet, læring og mestring. I samarbeid med hjemmet skal grunnlaget legges for en god oppvekst.

Når skolestrukturen nå er under endring, er det viktig å fokusere på de som skal inn i skolene – ungene våre. Vi må legge til rette for at alle får samme mulighet til å lykkes, samme mulighet til læring, samme mulighet til å møte fremtiden. En sterk offentlig skole vil danne grunnlaget for dette. Her skal ungene våre formes til å best mulig kunne møte arbeidslivet og bygge seg et godt liv i fremtiden. Støpeformene må bestå av gode lærere, sunne bygninger, godt læringsmiljø, trygge omgivelser og opplevelsen av fellesskap og det å bli sett.

I en tid hvor mange føler at de faller utenom, ikke passer inn, er det å «bli sett» viktig. I tillegg opplever mange unge vonde ting som er vanskelig å takle. Disse skal også bli sett og det skal settes inn tiltak for å hjelpe. Ansvaret for dette skal bæres av alle voksne som er i kontakt med barn.

Jeg hadde ønsket meg at skolestrukturen forble som den var, men har over tid tatt innover meg at jeg ikke alltid kan få det jeg ønsker meg. Tanken på at jeg ikke skulle høre unger på vei til barnehage og skole hver morgen var uutholdelig, at aktivitetene som følger med en skole i nærområdet skulle stilne.

Jeg kan ikke lenger være til hinder for en nødvendig utvikling i Verdalsskolen – til det beste for barna. Jeg må evne å se at dette kan bli bra! Jeg må ta innover meg det økonomiske aspektet i dette og viser samtidig til Ole Gunnar Hallagers innlegg i Innherred 1. august 2019.

Det blir opp til meg, i samarbeid med nærmiljøet, å skape nytt liv i form av samlingsarenaer, fellesskap og trivsel.

I jobbsammenheng har jeg vært med på utallige omstillinger. Disse har føltes usikre og skumle i starten, men etter hvert har man kunnet se at det ikke ble så ille som fryktet, som regel har det blitt bedre.

Jeg er sikker på at ungene klarer omstillingen med glans – vi skylder dem at vi voksne gjør det samme….det kain jo bli bra..!

Anita Steinkjer

Verdal Arbeiderparti