– Flere i Verdal Sp ønsket sammenslåing av kommuner, hva om spørsmålet kommer opp på nytt?

Logobilde Jon Birger By 

Debatt

Lederen i Verdal SV, Sven-Øyvind Bern, inviterer i Innherred 6.juli Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å bli med på et rødgrønt samarbeid.

AP sin ordførerkandidat Ole Gunnar Hallager sier i et intervju med TA at partiets mål i den kommende perioden er rødgrønt samarbeid.

I samme avis sier Pål Sverre Fikse, som er Senterpartiets kandidat som ordfører, at han ikke ønsker å binde seg til noen avtale før valget.

Spørsmålet om sammenslåing av kommunene Verdal og Levanger var en av de viktigste sakene som politikerne måtte ta stilling til i inneværende periode. Det som jeg syntes var litt spesielt her var at flere sentrale politikere i Verdal SP gikk inn for sammenslåing. Men med over 70 % nei i Verdal ble en slik sammenslåing klart avvist. Dermed skulle denne saken være ute av verden for godt. Nåværende Regjering går imidlertid fortsatt inn for at vi skal få flere kommunesammenslåinger i neste stortingsperiode (Regjeringsplattformen vedtatt på Granavolden 2019 av følgende partier: H, Frp.,V og Kr.f). Dette bekrefter kommunalminister Monica Meland i Stortingets spørretime i april i år.

Sjøl om oppslutningen om Solberg-regjeringen i dag er minkende, skal en ikke helt se bort fra at vi fortsatt får en borgerlig regjering. For meg er det da nærliggende å stille spørsmålet: Hva med holdningen til Verdal SP om spørsmålet om sammenslåing med Levanger på nytt aktualiseres? Dette mener jeg bygdas befolkning har krav på å få vite. Kan vi få en ordfører fra dette partiet – Fikse - som også var en talsperson for sammenslåing ?

Legger en meningsmålingene så langt til grunn kan Verdal SV gjøre et meget godt valg og komme i vippeposisjon ved ordførervalget.

Av det jeg har lest og hørt er det en almen oppfatning av at både Hallager og Fikse er dyktige politikere. En får tillate seg å håpe at forholdene legges til rette for et konstruktivt debattklima uavhengig av hvem av de to som blir ordfører.

Jon Birger By

SV-medlem