Innlegg

«Studenter som flytter forteller at de kjedet seg i Levanger - det er lett å forstå»

Hva er en universitetsby, spør Espen Leirset i dette innlegget. 

Debatt

Levanger har blitt universitetsby i navnet, men ikke i gavnet. Hva må gjøres?

Før sommeren ble det klart at Nord Universitet definerer Levanger som sin hovedcampus i Trøndelag. For Levangers del har dette stor betydning. Det viktigste er at universitetets satsing på studier og forskning nå vil kretse rundt to hovedsentra – Bodø og Levanger. Jeg har støttet denne retningen, fordi jeg mener den er riktig for Nord Universitet. Det er nødvendig for at landets minste universitet skal klare å ta steget og konkurrere med de store. For Levanger som by har det den hyggelige bieffekten at man har en unik mulighet til å markere seg som studieby. Kunnskapsby. Ja, en bitteliten universitetsby. Dette gjør at Levanger kan ta en viktigere posisjon enn byens størrelse tilsier.

Tar Levangers lokalpolitikere innover seg potensialet ved å bli universitetsby? Jeg er redd svaret er nei. Temaet er ganske fraværende i den lokale valgkampen, og for lite nevnt i partienes lokale valgprogrammer. Det er synd, for dersom Nord skal lykkes, må Levanger lykkes. Det forutsetter lokalpolitikere som legger til rette for satsingen. Uten at Levanger kan bli et nytt Firenze eller København, som har hatt universiteter siden 1300- og 1400-tallet, er enhver universitetsby – stor som liten, gammel som ny – avhengig av å tiltrekke seg talenter. Ikke bare unge studenter, men også mobile voksne med høy kompetanse. Det må rekrutteres professorer og toppforskere til Røstad. Levanger må rett og slett være et spennende sted å flytte til for at universitet skal lykkes.

Det er velkjent hva som tiltrekker seg høykompetent og kreativ arbeidskraft. Dette er godt beskrevet av forskere som Richard Florida og Edward Glaeser. Kunnskapen finnes, men hvordan skal en småby som Levanger ta den i bruk? For det første, trengs det en kritisk masse av folk med høyt utdanningsnivå.

Espen Leirset 

De med høy kompetanse, flytter helst der det er flere som er som dem selv. Altså vil et høyt utdanningsnivå i kommunen i seg selv være positivt for å rekruttere flere med høyt utdanningsnivå. Her er statistikken på Levangers side, for byen skiller seg ut i regionen med et ganske mye høyere utdanningsnivå enn de andre byene i Trøndelag (bortsett fra Trondheim). Derfor har man i utgangspunktet gode forutsetninger for å lykkes.

Men det trengs mer, noe som kun en aktiv bypolitikk kan gi. Det må være attraktivt å bosette seg i byen, og folk må like atmosfæren byen kan tilby. Dette betyr at byen må ha en viss puls, det må være kunst- og kulturaktiviteter, og mye som skjer. Viktige kjennetegn på universitetsbyer er at de er åpne, tolerante og kulturelt spennende. Hvordan skal Levanger styrke seg på dette?

I Innherreds spalter har jeg lagt merke til at mange av de unge som flytter til Trondheim eller andre byer for å studere, snakker om at skjer så mye mer der de flytter. De kjedet seg i Levanger. Det er jo lett å forstå, for det foregår for lite her. Men det er noe Levangers lokalpolitikere bør ta til seg. De bør legge til rette for mer aktivitet, for kjedsomhet rekrutterer ikke talentfulle folk. Det trengs politikere som legger til rette for mer kultur, flere kunstgallerier, mer litteratur, konserter, mer underholdning og lokale markeder. Jeg håper dette prioriteres over nytt parkeringshus i sentrum, som jeg ser er et valgløfte i årets valgkamp.

Espen Leirset

Stipendiat, Nord Universitet