Innlegg

Den andre skolen som ligger her er også viktig

Besøk ved Levanger fagskole i vår. F.v: rektor Knut Bergdal, Ina Kollerud Pedersen, avdelingsleder Marit Wang Eriksen, Khalil Obeed 

Debatt

Arbeiderpartiet vil ha flere karriereveier for arbeidstakere med yrkesfaglig bakgrunn. I fremtidens arbeidsliv trenger vi å lære mer - og oftere. På Levanger fagskole får studentene en solid, høyere yrkesfaglig kompetanse innenfor flere områder som er viktig for Levanger kommunes velferdstjenester. Derfor vil vi oppmuntre til og legge til rette for at ansatte i kommunen skal få mulighet til å ta utdanning her.

På Levanger videregående skole ligger Levanger fagskole som har korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring. Her kan du få en kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet – der du jobber. Høy verdi for deg, for din arbeidsgiver og for dem du jobber med.

Det blir stadig vanskeligere å få jobb uten formell utdanning. Det har stor betydning for den enkelte ansatte, for kommunen og for samfunnet hvis flere får mulighet til å øke sin kompetanse. Vi vil være tjent med å bruke ressurser på livslang læring og legge til rette for flere karriereveier for de mange med yrkesfaglig bakgrunn. Derfor vil vi satse på fagskolen. Arbeiderpartiet vet at det er behov for kompetansen som fagskolene tilbyr og vi er tydelige på at vi trenger flere studieplasser. Vi ønsker også å være en pådriver for at prosessen fra søknad om å opprette et studietilbud til godkjenning av studier blir mer effektiv, uten at det går på bekostning av kvalitet.

På Levanger fagskole er det tilbud om flere studier innenfor helsearbeid; f.eks. barsel og barnepleie, rehabilitering og psykisk helsearbeid og rus. Tilbud rettet mot barnehagene er også under planlegging. Slike studietilbud er viktig for Levanger kommune, og bør inngå som en del av kommunens planer for livslang læring og kompetansebygging.

For få ser fagskolene som et likeverdig alternativ til universiteter og høyskoler. Det kan føre til tapt konkurransekraft, dårligere velferdstjenester og mindre innovasjon i næringslivet. Fagskolene innretter sine tilbud til lokalsamfunnets behov, i tett samarbeid med det offentlige og private arbeidsmarkedet. Gjennom studier på fagskolen kan ansatte styrke egen kompetanse og mestring. For at alle skal få delta og mestre fremtidens arbeidsliv, må vi løse utfordringene i fellesskap.

Levanger Arbeiderparti vil derfor i nært samarbeid med fylkeskommunen gjøre en ekstra innsats for å synliggjøre og styrke fagskolen og bygge nødvendig kompetanse i hele bredden av kommunen.

Ina Kollerud Pedersen

Fylkestingskandidat Trøndelag Ap

Khalil Obeed

Listekandidat Levanger Ap