Innlegg

Er «Trehusbyen» rett for Levanger? Et annet slagord passer trolig byen bedre per i dag.

– Skiltene ved E6 kan fint bli stående, og kommunen kan enkelt kommunisere at «målet er å bli en levende trehusby innen da og da», skriver Andreas Ryen Eidem. 

Debatt

Her om dagen googlet jeg «Trehusbyen» av ren nysgjerrighet for å se hvor Levangers stadig mer brukte egennavn, eller merkelapp, står seg digitalt.

Seks treff kommer opp før «Trehusbyen Levanger» titter fram nesten nederst på siden. I en digital verden kan det sammenlignes med skjebnen til en gjenglemt vott i en idrettshall.

Det er Visit Innherred som har sørget for å gjøre Trehusbyen Levanger synlig i Google – det er en link til deres nettside med omtale av trehusbebyggelsen i Levanger som dukker opp. Levanger kommunes nettside glimrer med sitt fravær.

Så viser det seg at flere norske byer bruker «Trehusbyen» i sin profilering. Øverst i Google troner nemlig Trehusbyen Risør, etterfulgt av Trehusbyen Stavanger. Risør har også sikret seg nettadressen trehusbyen.no. Trehusbyenlevanger.no er ledig, enn så lenge.

Muligens er det plass til flere trehusbyer i et langstrakt land som Norge, men tanken slår meg: Er «Trehusbyen» rett navn og profilering for Levanger i dag?

Trehusbyen – det har historisk sus over seg. Det er et navn som skaper forventninger. Jeg tenker flotte trehus med skinnende fasader, men kanskje vel så viktig: levende gater med butikker, smug og bakgårder. Jeg tenker kafeer og dufter av hvetebakst og kaffe, og ikke minst et mylder av folk på kveldstid på vei til restauranter og kulturopplevelser.

Når stadig mer av aktiviteten i Levanger foregår utenfor trehusbebyggelsen, og mange av trehusene står tomme og nedslitte, er det da klokt og rett å satse på Trehusbyen i profileringen? Kunne kommunen tjent på å ha satset på en annen profilering og merkevarebygging?

«Triveligst i Trøndelag» er et gammelt slagord brukt i Levanger. Etter mitt syn beskriver disse ordene byen og kommunen bedre i dag. Kommunen har gjort mye for å skape trivsel de siste årene med Stadionparken, Sjøparken, friområdene på Moan, Trønderhallen, bystrender, trimtrapper på Nesset, Mule og Skogn, og tusenårsstien på Stokkvola. Mange private aktører og helt vanlige innbyggere gjør også Levanger trivelig, eksempler her er driverne av Munkeby Herberge og Vatn Bistro på Åsen. Både fastboende og tilreisende trives i Levanger. Ja, så er det trolig enklere å være trivelig enn trehusby.

Betyr det at «Trehusbyen Levanger» må legges død og begravet? Nei, den kan være en visjon for framtiden. Skiltene ved E6 kan fint bli stående, og kommunen kan enkelt kommunisere at «målet er å bli en levende trehusby innen da og da». Det blir noe å jobbe etter. Men skal man lykkes med dette, må navnet få innhold. Spesielt politikerne må vise at de ser verdien av området i sentrumskjernen. Mange etterspør nytt bibliotek og kino. Å reise et slikt bygg på bibliotektomta i solid treverk, ville vært en god start for Trehusbyen Levanger. Så må det jobbes med gårdeiere over tid for å få aktivitet i trehusene. Så kan levangsbygg forhåpentligvis om noen år med rette og med stolthet si at at de er fra «Trehusbyen Levanger».

Andreas Ryen Eidem

Tekstforfatter og tidligere levangsbygg