Mange av de som nå sier de er positive til nytt bibliotek og kino stemte mot planene i september i fjor

Debatt

Debatten om sentrumsutvikling i Levanger opptar stadig flere av byens innbyggere, og også politikere. Det synes å være enighet om at vi i større grad ønsker et vitalt levangersentrum preget av handel, offentlig og privat tjenesteyting, men ikke minst også kunst- og kulturopplevelser. Byen er jo nå mer enn før en viktig universitetsby, med de utfordringer det gir oss. At det har skjedd og skjer mye positivt i trehusbyen vår de senere årene er det ingen som helst tvil om. Jeg kan bare nevne Sjøparken, Stadionparken, bysykkelordningen, blomsterdekorerte gater, Trønderhallområdet, strandpromenaden på Moan, byteateret, osv.

Imidlertid er det lite aktivitet i sentrumsområdet når den verste biltrafikken i Kirkegata har stilnet. Noen restauranter og kafeer bidrar til sosiale og kulturelle møteplasser, og noen malere gir oss noen kunstneriske impulser, - men det mangler noe for å vitalisere byens sentrum. Det kan pekes på mangt, men unektelig står kino og bibliotek sentralt i debatten, og her er det klare politiske skillelinjer. Det kom klart fram i kommunestyremøtet i september i fjor der et knapt flertall gikk imot å bygge nytt bibliotek og å la Trondheim kino få drive kino i det samme planlagte huset.

Da er det interessant å se hva de politiske partiene nå skriver i sine program om et framtidig nytt bibliotek og kino. Venstre er klare. De vil realisere nytt kulturhus i sentrum, inkludert kino og bibliotek. Det vil også SV, som i tillegg vil ha en ungdomsklubb inn i bygget. Krf vil også ha en type Multi-kulturhus med møteplasser, bl.a. storscene, bibliotek, kino og kafé.

MDG tar ikke stilling til denne saken, og sier bare at kommunen skal ha gode arenaer for kulturformidling i Levanger sentrum.

Høyre sier ingen ting om kino, men vil i tråd med sin ideologi om at private løsninger er best selge bibliotekstomta og leie tilbake areal til bibliotek og ungdomshus mm. Underlig, spør du meg. De vil videreutvikle Festiviteten som sentrums kulturhus. Hva som ligger i det er uklart.

Senterpartiet vil på sin side gå inn for nytt bibliotek og aktivitetshus på bibliotekstomta. Altså ingen uttrykte tanker om kino. Tror det handler om indre uenighet.

Frp ønsker et nytt kulturhus i Levanger med tilhørende kino og bibliotek, gjerne i forbindelse med nytt hotell og kongressenter på havna. Det å legge kino og bibliotek til havna vil etter mitt syn ikke styrke den sentrumsutviklingen jeg ser som ønskelig.

Arbeiderpartiet er også positive til en realisering av både nytt bibliotek, kino og ungdomslokaler. Vi vil utrede alternative finansieringsmåter og organisering av et kombinasjonsbygg for framtidig bibliotek, kino og ungdomslokaler i Levanger sentrum, med ambisjon om å realisere dette i løpet av perioden.

Mange av de som nå sier de er positive til nytt bibliotek og/eller kino – og eventuelle andre aktiviteter – stemte mot planene i september i fjor. Motargumentet var den gang som alltid ellers: kommunens økonomi. Når har vi råd til slik kultursatsing, egentlig? Helse, omsorg, barnevern og skole vil alltid koste mye. Og mer i årene som kommer. Men vi kan få det til om vi vil, det er bare å se til nabobyene Stjørdal og Steinkjer.

Saken med bibliotek og kino vil komme opp igjen når årsregnskap foreligger, og ved økonomiplan 2020-2023. Da blir det interessant å se hvordan partiene stemmer. Jeg satser på at Arbeiderpartiet med ordfører Svarva i spissen sørger for å realisere sine ambisjoner med støtte hos kulturbevisste politikere i andre partier.

Kai Lennert Johansen

Ap