Ungdom i Levanger trenger enda flere møteplasser - og lokaler for e-sport

Debatt

Gode og trygge møteplasser er viktig for både ung og gammel. Ungdommer ønsker et sted å møtes, og ungdomshuset er et flott tilbud i så måte. Ungdomshuset er imidlertid bare åpent tre dager i uka, og i forbindelse med siste kommunestyremøte før ferien spurte ungdomsrådet om politikerne er villige til å gi ungdommene et bedre tilbud.

Senterpartiet vil støtte en videreutvikling av ungdomshuset i samspill med ungdommene, og vi er glade for at også SV har satt fokus på denne saken i senere tid. Jeg vil tro det er tverrpolitisk enighet om at ungdomshuset er viktig som forebyggende arena for ungdom, og at en økning av tilbudet vil være bra.

Det kan for øvrig nevnes at Senterpartiet i kommende valgperiode vil gå inn for et nytt bibliotek- og aktivitetshus, der også ungdomsklubben og andre kulturtilbud kan få plass. Biblioteket er nedslitt, og når det først skal bygges er det naturlig å bygge slik at det blir plass til mer. Mange ungdommer er opptatt av om det vil bli kino i bygget. Senterpartiet mener at kino er en av flere mulige aktiviteter som må utredes nærmere. Til syvende og sist vil det være avgjørende hvordan finansieringen skal skje.

Levanger er en spredtbygd kommune med lite offentlig kommunikasjon. Ungdommene utenfor sentrum har også behov for et møtested, og vi har derfor nedfelt i programmet vårt at vi vil arbeide for etablering av ungdomshus på Skogn og i Åsen.

Senterpartiet går inn for at ungdommene skal ha tilgang til lokaler hvor de kan utøve E-sport! Som nevnt i en artikkel i Innherred tidligere i sommer, håper vi at Levanger videregående skole vil være aktuell for fylkeskommunen til å få tildelt programfag toppidrett med E-sport.

Uansett; E-sport er i stor vekst, og med utdanning innen spillutvikling ved Nord universitet i Levanger vil det være et ledd i en større helhet om kommunen bidrar til at ungdommer i Levanger har et felles samlingssted hvor de kan utøve sporten.

Anita Ravlo Sand

Levanger Senterparti