Innlegg

– De trenger hjelp - SNK må på banen

Levanger fotomuseum representert ved Aud Åse Reitan og Nils Torske i forbindelse med en fotogave til Staup Helsehus.   Foto: Binyam Mengeshi

Debatt

Levanger fotomuseum ble i sin tid tildelt ansvaret for alle historisk viktige fotosamlinger i det tidligere Nord-Trøndelag fylke- rett og slett fordi de var de eneste som hadde kompetansen. Konsoliderings-tvangen førte så til at LF ble underlagt Stiklestad Nasjonale Kultursenter (heretter kalt SNK) og de ansatte overført dit. SNK er et aksjeselskap- opprinnelig delt mellom det gamle Nord-Trøndelag fylke og Verdal kommune. Ellers er det meste i museumsverdenen stiftelser.

For ei tid tilbake hadde SNK planer om å bedre arkivsituasjonen for foto. Man kjøpte et bygg fra den tidligere planteskolen på Stiklestad, men forsøket på å bruke dette til fotolagring viste at SNK ikke hadde ressurser til å innrede forsvarlige magasin. Fotonegativer som var forsøkt lagret der måtte i all hast hentes tilbake til Levanger. Planene for utvikling av dette bygget er ukjente.

I mellomtida sliter Levanger fotomuseum med kapasitet. Magasinet på Brusve ble i sin tid dimensjonert for det som da var de lokale fotosamlingene i Levanger. Levanger fotomuseum var den gang en avdeling av stiftelsen Levanger museum og disponerte eiendommen Gimlevegen 3 , der også fotomagasinet fortsatt ligger. Selve administrasjonen av fotomuseet ble underlig nok flyttet til den gamle Byskolen på Levanger. All den stund lagringsmulighetene der er svært begrensede , bruker de ansatte etter sigende mye av sin tid til å frakte fotoskatter mellom midlertidige lagringsplasser- kontorene og det permanente magasinet på Brusve. Det er ganske lett å forstå frustrasjonen til de ansatte.

Jeg har forståelse for at SNK har sitt hovedfokus på Olavsarven - Stiklestad og 2030. Det er derfor ikke vanskelig å se de prioriteringsproblemene som finnes. Likevel kan ikke jeg se dagens situasjon innen fotobevaring på annen måte enn at SNK har driftsansvaret , og dermed det formelle ansvar for å gjøre noe med den uholdbare situasjonen vi ser nå innen fotobevaring.

Det er ingen hemmelighet at for mange av oss i Levanger finner vi det nærmest umulig å forstå at en kommune med slikt mangfold i sin historie (skole/lærerskole/høgskole/universitet- kjøpstad/by-gruvedrift- industri- militærhistorie-foto-sykehus) skal være konsolidert med en museumsorganisasjon som skal ha sitt hovedfokus i vikingtid. Det rimer liksom ikke helt.

Jeg forventer nå at styret i SNK kommer på banen. Fotobevaring er ikke for amatører, og de ansatte i Levanger Fotomuseum og eiere av fotosamlinger trenger støtte. Har ikke SNK kapasitet til å oppfylle sin konsolideringsrolle, må dette meldes til de politiske nivå. Dette kan være særlig viktig når vi nå er blitt ett Trøndelag.

Per Anker Johansen

Levanger