Ikke gi de ansvarlige fred. Her har han god grunn til å stå på som en klegg!

Karl Meinert Buchholdt vil ha ordførerens svar på om det er mulig å reåpne sykeheimsplasser på Skogn, slik Robert Svarva selv tok til orde for for halvannet år siden. 

Debatt

Karl Meinert Buchholdt, Venstre-politikeren i Levanger, nekter å gi seg. Han sørger stadig for å blåse liv i glørne for å holde temperaturen oppe i diskusjonen om kommunens eldreomsorg. Buchholdt fortjener honnør for det. Det er nemlig ingen grunn til å tro at de som har sittet med ansvaret i levangerpolitikken de siste årene ønsker seg en diskusjon om eldrepolitikken når de nå ber velgerne om ny tillit. Den er nemlig lite å skryte av.


 

Buchholdt sitter som en av ni medlemmer i formannskapet. De åtte andre representerer flertallspartiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, som har stått bak omleggingen innenfor eldreomsorgen. Jeg registrer at Buchholdt har støtte for sin kritikk fra flere av partiene som ikke har plass i formannskapet. Blant annet fremmer SV et krav i et leserinnlegg i dagens avis om å åpne ubrukte sykeheimsplasser ved den nye institusjonen på Staup.

Også Robert Svarva mente, for halvannet år siden, at det kom til å bli nødvendig å reåpne Skogn helsetun. (Faksimile Innherred 2. januar 2018) 

Svarva ville reåpne. Buchholdts krav i en interpellasjon i formannskapet til uken er gjenåpning av sykeheimsplasser ved Skogn helsetun. Skogn ble som kjent lagt ned da det nye omsorgssenteret i Åsen ble åpnet for et par år siden. Sykeheimspasientene ble flyttet over til omsorgsleiligheter. To ganger etterpå har fylkesmannen påtalt at Levanger kommune bryter loven som følge av denne flyttingen. Slik har det gått fordi kommunens ansvarlige mente det var mulig å vedta at det ikke finnes eldre i Levanger som trenger kostbare sykeheimsplasser. De skal heller bo i egne omsorgsleiligheter.


Ordfører Robert Svarva er ikke fremmed for problemstillingene Karl M. Buchholdt drar opp i sin interpellasjon i formannskapet. Svarva innså selv at den vedtatte omleggingen hadde gått for langt da han for mer enn halvannet år siden antydet i lokalavisa at noen av de nedlagte sykeheimsplassene i Skogn burde reåpnes. Etter det nevnte nyttårsintervjuet, har det vært svært stille fra den kanten. Nå blir han konfrontert med saken direkte over bordet i formannskapet. Da må ordfører Svarva forklare hvorfor han selv ikke fulgte opp og sørget for en reåpning på Skogn.

Eldreomsorgen er en sak som sterkt opptar befolkningen i Levanger. Det er derfor ingen grunn til å holde den borte fra valgkampen. Flere bør gjør som Karl M. Buchholdt. Stå på! Ikke gi de ansvarlige fred.

(Lederkommentar i Innherred 15. august 2019)