Innlegg:

SV vil åpne ubrukte sykeheimsplasser på Staup

Gunnar Løvås ved Saup helsehus. Han mener Levanger har kommet i en helt håpløs situasjon når det gjelder sykeheimsplasser.   Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Vi skal alle dø. Rik, fattig, stor og liten. Livets siste kapittel er fra biologiens side krevende. Har vi som samfunn bidratt til å gjøre den siste tiden til en vente på-døden-tilstand?

Våre eldre er redusert til medisinerte objekter uten hverken nytte eller mening. Det som bør være en verdig reise, er blitt et innholdsløst venterom. Som gruppe er de eldre blitt en del av en offentlig øvelse i kostnadsminimering og effektivisering av tjenester. Medisiner i stedet for anstendighet, effektiv innsparing i stedet for reelle tilbud.» (Terje Kilen i T-A 11.juli -2019)

Mange i Levanger kjenner seg igjen i Kilens beskrivelse. Mangelen på sykeheimsplasser er prekær. Tiden er overmoden for å gjøre noe med den situasjonen. Alle aldersgrupper av innbyggere ønsker seg mer penger til investeringer og drift. Alle kan naturligvis ikke få sine ønsker oppfylt til enhver tid. Men ei gruppe kan ikke vente på klar bedring i situasjonen; Mange av våre eldre som har behov for sykeheimsplass vil dø før de får den hjelp de fortjener om intet konkret gjøres. Det må derfor handles raskt for å framskaffe flere sykeheimsplasser!


 

Levanger har kommet i en helt håpløs situasjon når det gjelder sykeheimsplasser. Sykeheimsplasser er lagt ned i stor grad. Utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset mens andre pasienter blir stående på ventelister. Samtidig står nye sykeheimsplasser på Staup Helsehus ubrukt.

Dette er en uholdbar situasjon. Det vises til manglende økonomi, og det er en kjensgjerning at den nye kommunalsjef for helse og velferd fikk overlevert et budsjett og et resultat av en mislykka og kostbar helsepolitisk satsing vedtatt av Ap, Sp og Krf i 2014.


Men vi vet også at kommunen har et reservefond på omlag hundre millioner som kan brukes i en krisesituasjon. Levanger SV vil derfor foreslå i kommunestyret at sykeheimsplassene på Staup åpnes snarest og at merkostnadene dekkes av disposisjonsfondet. Utskrivningsklare pasienter på sykehuset og omfattende heimesykepleie er kostnader som vil reduseres ved å ta i bruk plassene på Staup.

Den gruppen som venter på sykeheimsplass utgjør ingen pressgruppe som roper høgt. La flere av dem få innfridd sitt ønske og rettmessige krav om sykeheimsplass.

Gunnar Løvås

SV, førstekandidat til kommunestyrevalget

Christer Lajord

SV, fjerdekandidat til kommunestyrevalget