Innlegg

– Nei til sammenslåing ble en økonomisk katastrofe for begge kommuner. Fakta blir ikke endret av at sentrale politikere, særlig på Verdal, blånekter for dette

Sigvard K. Gilstad 

Debatt

Nytt bibliotek og kino i Levanger – sett i lys av økonomiske realiteter

Det er valgkamptider, og i et større oppslag i TrønderAvisa (10/8) er Kai Lennert Johansen og Laila Aunet frempå med fanesaken om nytt kulturhus i Levanger.


Denne saken er selvfølgelig meget enkel for dem som evner å heve seg over trivialiteter som økonomiske realiteter, da er det kun et flertallsvedtak som skal til for å oppfylle alle gode ønsker.

For ordfører Svarva, som ut fra trang økonomi har måttet stenge ned avdelinger ved det nye Helsehuset på Staup, vil nok verden synes helt annerledes. Han er tvunget til å forholde seg til økonomien slik den faktisk foreligger, og det er slettes ikke noen lystig situasjon: Som forventet har NEI- til kommunesammenslåingen (Levanger-Verdal), og med påfølgende oppløsning av samkommunen, blitt en økonomisk katastrofe for begge kommunene.

Fakta her blir ikke endret av at sentrale politikere, og da særlig på Verdal, blånekter for dette. Debatten om konsekvensene er i grunnen helt tullete, etter som det ville være såre enkelt i finne «fasiten»: Det er da bare å be om en redegjørelse fra sine respektive rådmenn, men i frykt for svaret vil man slettes ikke ha noen slik utredning. Uansett hvordan en snur og vender på dette, det finnes ikke noe vedtak som kan kompensere for den økonomiske skaden NEI-vedtaket har medført, og konsekvensene er helt nådeløse: Eksempelvis må folk på både Verdal og Levanger nå bare avfinne seg med at en får en dårligere eldreomsorg enn vi ellers kunne ha fått!

Med et slikt bakteppe, fremmes det nå altså forslag om en kultursatsing til mange hundre millioner! For min del har jeg ingen problemer med å forstå et slikt ønske, men i motsetning til Laila Aunet og Kai L Johansen klarer jeg ikke å se hvordan et flertall av «kulturbevisste» i kommunestyret skal klare å endre på realismen i slikt prosjekt?

Og så var det dette med kinoen da:

Som de fleste vet kunne folk på Levanger nå ha hatt gleden av en topp moderne kino på Moan (i samarbeid med Berg Eiendom), og det til en kostnad som tilsvarer påfunnet med bysykklene. Men dette ble det ikke noe av, og forklaringen ligger i frykten for private løsninger, viss ideologi Kai L Johansen er en ivrig talsmann for. Ut i fra dette er det da litt overraskende at Kai L Johansen nå synes å savne kinoen? Kan det være at han nå har endret mening om at det var riktig å prioritere bysykklene foran et kinotilbud på Moan?

Sigvard K. Gilstad