Innlegg

Det er ingen skam å snu, og det er heller ingen skam å endre retning når de ser det bærer galt av sted.

Logobilde Nina Bakken Bye 

Debatt

Det er interessant at Levangers ordfører har brukt lang tid på å forstå at den eneste forskjellen mellom sykehjemsplass og omsorgsbolig er bruken av tvang. Jeg blir da usikker på om Arbeiderpartiets stø kurs er så betryggende for utvikling av eldreomsorgen i Levanger.


Som mange av oss vet er det flere forskjeller, noe også Elin Aune, Ap-veteran, tar opp i Trønderavisa i dag. En omsorgsbolig er en privat bolig, selv om den er kommunal. Flytter du inn i en omsorgsbolig må du selv sørge for møbler, kopper og kar. Lovverket er forskjellig og betalingsløsningene er forskjellig, tvang er kun en bit av dette.

En sykehjemsplass har tilsyn av egen lege. Har du plass i omsorgsbolig må du til fastlegen din, noe som krever ekstra jobb for de ansatte. Det skal ordnes både med timeavtale, skyss til og fra og følge når det er nødvendig. Fastlegene må håndtere flere pasienter som egentlig burde vært håndtert av sykehjemslege.


Rister på hodet av Høyre - vedtakene om både Staup og Skogn helsetun var enstemmig

- Det er greit å si at man vil ha alt mulig, men nå finnes det ikke penger.

Ordføreren vår opplyser at det var et enstemmig vedtak om å bygge Staup. Det er helt riktig. Den som tar seg tid å lese saksframlegget ser imidlertid at dette er et drømmeprosjekt med så gode intensjoner at du umulig kan stemme mot et slikt forslag.

Vår kritikk til Arbeiderpartiets stø kurs er imidlertid følgende: Det er ingen skam å snu, og det er heller ingen skam å endre retning når de ser det bærer galt av sted.

Kritisk til hvordan eldreomsorgen blir håndtert

Høyre gir Arbeiderpartiet skylda for uføret Levanger har havnet i. Helseministeren mener staten bidrar med nok.


Politikk handler om å prioritere. Levanger Høyre er klar over at vi har stram økonomi. Vi mener imidlertid at vi har mye å hente blant annet i reformen Leve hele livet som nå er iverksatt. Her har vi en lang rekke tiltak som kan iverksettes for at eldre kan få mulighet til å bo lenger hjemme. Forebygging, riktig trening, godt kosthold, velferdsteknologi og trygghet for de som ønsker å bo lenge hjemme er viktig.

For de kommunene som velger å innføre og jobbe med tiltak i Leve hele livet reformen, følger det også med tilskudd. Det finnes mange gode eksempler på positive resultater de ulike tiltakene har på eldres helse.

Setter vi inn riktige tiltak tidsnok kan flere fortsette å bo hjemme om det er riktig for dem. Gjennom Leve hele livet reformen får vi stadig se eksempler på eldre som kan velge å bo hjemme fordi de har fått hjelp til riktig trening og riktig kosthold. Dette er eldre som på et langt tidligere tidspunkt ville hatt behov for omsorgsbolig eller sykehjemsplass. Dette får ringvirkninger for hvor mange omsorgsboliger og sykehjemsplasser vi trenger.

For Levanger Høyre er det viktig at hjelpen som gis er riktig og at det gjøres i forståelse med brukeren selv og pårørende.

Nina Bakken Bye

Ordførerkandidat Levanger Høyre