Innlegg

Elever og foreldre kan stole på skoleskyssen

Direktøren i AtB beklager manglende skoleskyss, men mener elever og foreldre skal stole på selskapet. 

Debatt

Torsdag 15. august skrev Arne Espen Dillan om manglende skoleskyss til sin datter på første skoledag for videregående skole. Vi beklager dette, og bekrefter at det dessverre var gjort en feil knyttet til fordelingen på transportmiddel.

AtB har tett dialog med de ulike kommunene, skolene og operatørene for å sikre at skoleskyssen blir ivaretatt på best mulig måte. Elever og foreldre skal derfor kunne stole på at de kommer seg til og fra skolen innenfor det regelverket som ligger til grunn.

Vi har lang erfaring fra drift av skoleskyss i alle kommuner i tidligere SørTrøndelag, og frakter nå rundt 24.000 elever til 260 skoler i hele fylket. Når det oppstår feil som i dette tilfelle, blir det umiddelbart tatt tak i for å unngå at det skjer igjen.

Harald Storrønning

direktør for rutetilbud og infrastruktur, AtB