Innlegg

Han retter en stor takk til de ansatte på Verdal bo- og helsetun: Det jeg ser her, imponerer meg voldsomt.

Debatt

Det sies at Norge er et av verdens beste land å bo i. Da må Verdal bo- og helsetun (VBH) være den beste sykeheimen å bo i i Norge. Etter mer enn 40 år i yrkeslivet vet jeg at det bare er de ansatte som kan gjøre en arbeidsplass så bra.

I løpet av min tid som lærer, skoleleder og politiker er jeg blitt kjent med både gode og mindre gode virksomheter i offentlig sektor. Etter at jeg ble rammet av slag for tre og et halvt år siden, har jeg blitt ekstra godt kjent med Verdal bo- og helsetun.

Det jeg ser her, imponerer meg voldsomt. Medarbeiderne her viser en helt utrolig hjelpsomhet og yteevne. De har godt humør, det er åpenbart at de liker hverandre, og jeg har inntrykk av at baksnakking ikke forekommer.

Hvis det finnes konflikter på en arbeidsplass, går innsatsen ned. Det å gå klar av konflikter, slik jeg har inntrykk av at de greier på VBH, er veldig verdifullt, både økonomisk og sosialt.

Det går lynfort når to er i arbeid med en. Når de ansatte ser at en beboer trenger hjelp, rykker de ut uten at vi trenger å be om det. De er lette å be, er alltid blide og blir aldri sure om en maser litt for mye. Hvis de får ros når de gjør noe ekstraordinært, svarer de «det skulle bare mangle».

Samtidig er kvaliteten på tjenestene de yter svært god. De fører nøyaktig kontroll med medisinbruk, vi får legetilsyn når vi trenger det, og sykepleier er lett tilgjengelig.

En lege på sykehuset sa en gang at han tvilte på at kommunen ville kunne gi meg det tilbudet jeg trengte etter at jeg fikk slag. Da hadde jeg lyst til å tilføye at «ryktet går føre mannen». Faktum i mitt tilfelle er at også kommunen har stilt opp 100 prosent. Vi har fått alt vi har bedt om, vi har fått gode råd underveis, og saksbehandlingen har vært rask og smidig.

Alt i alt er både jeg og familien min strålende fornøyde. En stor takk til de ansatte ved VBH!

Med begeistret hilsen,

Per Odd Molberg

(83), skoleveteran og beboer på VBH