Jostein Trøite mener både Svarva og Høyre feilinformerer

Jostein Trøite, SV Kommunestyret 2015-19 Levanger, logobilde 

Debatt

Kommunestyret i Levanger hadde ein prinsippdebatt om nedlegging av sjukeheimer i 2014.


Rister på hodet av Høyre - vedtakene om både Staup og Skogn helsetun var enstemmig

- Det er greit å si at man vil ha alt mulig, men nå finnes det ikke penger.

Det var etter ein lang debatt, og fleirtalet vedtok ein «institusjonsplan» og at «konsekvensene innarbeides i kommuneplan og skal beskrive videre omstillinger i institusjonsstruktur fram mot 2025».

Det er dette vedtaket som la grunnlaget for nedlegging av sjukeheimen i Skogn og Åsen. Det står heilt klart i planen, sitat:Med en slik framskriving og endring er sykehjemmene avviklet til fordel for omsorgsbliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Dette forslaget vart vedtatt mot 6 stemmer. SV, V og FRP stemte imot. Arbeiderpartiet, Senterpartiet ,Krf og Høyre stemte for.

Svarva tar feil når han viser til einstemmig vedtak. Høyre kan ikkje fri seg frå ansvaret, dei stemte for.

Det er ingen tvil om at det var denne avstemninga som la grunnlaget for seinare enkeltvedtak.

Interesserte kan gå til referat frå kommunestyret 14. februar 2014, sak 4/14 der finn dei saksframlegg, framlagte forslag vedtak og video av heile debatten.

Jostein Trøite

kommunestyrerepresentant for SV