Innlegg

Vil gjøre Sjøgata og Jernbanegata enveiskjørt i hver sin retning. Dette er kanskje prisen vi må betale.

Logobilde Svein Olav Skogstad 

Kjartan Gjelvold vil gjøre om deler av Kirkegata til gågate, og antyder en løsning hvor man gjør Sjøgata og Jernbanegata enveiskjørt i hver sin retning. 

Debatt

Levanger MDG vil jobbe for å utvikle et mer levende sentrum med større plass til fotgjengere og syklister, og mindre til unødvendig biltrafikk.

Vi har flere butikker, restauranter, frisører og næringsliv forøvrig vi kan være flinke til å framsnakke og benytte oss av. Det er også en del offentlige arbeidsplasser, institusjoner og andre organisasjoner som holder hus i sentrum. Dette er positivt, samtidig kan vi absolutt ikke si oss fornøyde med hvordan Levanger sentrum fremstår i dag.

Tomme butikkvindu, et grått og utdatert bibliotekbygg, manglende kino og lite folkeliv er ofte et inntrykket man sitter igjen med etter en tur i byen.

En av løsningene for å fylle sentrum med liv vil være å bygge et nytt bibliotek / kino i sentrum. I tilknytning til dette kan også kommunen bygge parkeringskjeller under bygget for å få bort parkeringsplassene på øvre torv og deler av Kirkegata.

Kjartan Gjelvold vil gjøre om deler av Kirkegata til gågate, og antyder en løsning hvor man gjør Sjøgata og Jernbanegata enveiskjørt i hver sin retning. 

Videre bør kommunen komme i en dialog med gårdeiere og næringsliv for å stimulere til mer næringsliv i sentrum. Ingen kan være tjent med at lokaler blir stående tomme. Kanskje trenger man ekstra gunstige leieavtaler i en periode for at flere skal tørre å satse i sentrum?

En by trenger også gode rom for avslapning, lek og samtaler. Disse rommene er lite forenelige med duren av biltrafikk og svevestøv. Biltrafikken må vike, og kommunen må i større grad prioritere gående og syklende.

Levanger kommune bør se på mulighetene for å gjøre deler av Kirkegata til en permanent gågate og utvikle torvet til noe annet enn en parkeringsplass, kanskje noe i retning av hva man har gjort i Stadionparken.

Så, hva da med den voldsomme trafikken som tross alt går gjennom Kirkegata? Levanger er ikke Oslo, og folk her er i større grad avhengige av bil her.

Det er tidligere foreslått en avlastningsvei, samt bro fra Nesset over til havneområdet. Dette er spennende planer, problemet er bare at det vil bli veldig dyrt. Kan vi tenke oss en rimeligere løsning inntil vi får en eventuell avlastningsvei?

Levanger MGD mener at vi kan se på en løsning hvor man gjør Sjøgata og Jernbanegata enveiskjørt i hver sin retning. Sjøgata mot Magneten og Jernbanegata mot Røstad. Dette vil gjøre det mer kronglete for bilister, men dette er kanskje prisen vi må betale hvis vi ønsker et sentrum som ikke kveles av biltrafikk.

Hvis noen velger å ta sykkelen framfor bilen på grunn av dette, så vil det være positivt for både bymiljøet og folkehelsa.

Kjartan Gjelvold

2. kandidat for MDG Levanger