Innlegg

Har Levanger nok sykehjemsplasser i forhold til framtidas behov?

Britt Tønne Haugan 

Debatt

Levanger kommune har de siste årene lagt om driften innen eldreomsorgen. Sykehjemsplasser har blitt lagt ned og erstattet med omsorgsleiligheter. Dette har ført til at Levanger kommune har fått klager fra pårørende, ansatte har meldt avvik og fylkesmannen har hatt tilsyn ved flere av institusjonene. Fylkesmannens rapport etter tilsynene er tydelige tilbakemeldinger på at dette ikke fungerer og at regelverkene brytes. Slik kan vi ikke fortsette tenker jeg.

Sitat fra Trønderavisa 23 mai der leder i samarbeidsrådet ved Stokkbakken; Torbjørn Nyberg beskriver dette godt: «Det som skjedde var at det ble en «mismatch» da beboerne som var vant med god pleie og rettledning fra sykehjem, nærmest over natta ble leietakere i egen leilighet og kom under et annet regelverk. Det har vært vanskelig å omstille driften etter nye regler på så kort sikt

Hvis jeg kommer inn i kommunestyret etter valget vil jeg jobbe for at Senterpartigruppa og resten av kommunestyret ser på organiseringen av eldreomsorgen på nytt. Jeg kommer til å arbeide for at en del av omsorgsboligene blir gjort om til sykehjemsplasser både ved Stokkbakken og ved Breidablikktunet.

Det er på bakgrunn av hva rapportene fra tilsynene sier og det ansatte meddeler fra sektoren. Hjemmesykepleien melder om at hjemmeboende må bo altfor lenge hjemme før de kanskje er så heldige å får en plass i en omsorgsbolig.

Senterpartiet er opptatt av å lytte til folk, det være seg beboere, pårørende og ansatte. Nå har vi kommet dit at vi må gjøre noe!

Britt Tønne Haugan

Senterpartiets 10.kandidat ved kommunevalget i Levanger