Innlegg

La kirken være kirke!

Logobilde Svein Olav Skogstad 

Debatt

Nå nærmer det seg tiden for at vi skal stemme på hvem som skal være med i kirkens «Storting», det vil si Kirkemøtet og bispedømmerådene. Valget skjer samtidig og i samme bygg som kommunevalget.

I år vil det være tre ulike lister å velge mellom. Bønnelista er en ny liste som består av folk som er glade i Den Norske Kirke og mener at kirken skal være kirke. For at kirken skal være kirke, må vi sette Guds ord - Bibelen som den øverste autoritet i alle kirkelige spørsmål.

Vi må heie på og støtter de prestene og andre ansatte som står for kirkens tradisjonelle lære, det som den verdensvide kirke har stått for i generasjoner. Bønnelista ønsker at den enkelte menighet skal ha økt selvstyre. Vi ønsker en kirke som er åpen og inkluderende, men som likevel ikke viker fra Guds ord.

Kirken må våge å være tydelig på evangeliet, også der det kan være kontroversielt. Det er kristne i alle politiske partier, derfor mener vi at kirken ikke skal bedrive noe som oppfattes som partipolitikk. Vi ønsker at de gode nyhetene fra himmelen, evangeliet, skal være det som forkynnes rent og klart. Kirken må ønske alle velkommen uansett politisk ståsted.

Kirken skal være kirke. Vi støtter trosopplæringsreformen, men innser at det er viktig å ha trosopplæring ofte, kanskje ukentlig hvis det er mulig. Vi ønsker også bedre oppfølging av alle aldersgrupper i kirken. Gud elsker alle, og Guds ord sier at vi skal elske vår neste som oss selv.

Menighetene skal fungere som varme hjem, hvor alle blir oppfordret til å bidra og tjene. Vi ønsker en kirke hvor folk blir fornyet og berørt av Gud. Misjon og kirkeplanting vil bli en naturlig følge av dette.

Du finner hele programmet vårt på bønnelista.no Stem Bønnelista.

Kolbjørn Lie

1. kandidat på Bønnelista i Nidaros bispedømme