Innlegg

Et Verdal å flytte hjem til. Da må dette gjøres!

Logobilde Svein Olav Skogstad 

Debatt

Jeg er en av mange som har flyttet ut fra Verdal for å utdanne meg, for så å velge å bosette meg her igjen. Flytte sammen med kjæreste, få barn, kjøpe hus, søke barnehageplass, jobbe, og så videre. For at Verdal skal være tiltrekkende for både tilflytting og hjemflytting er nettopp dette viktige prioriteringer for mange.

Verdal skal være en trygg kommune å vokse opp, leve og bli gammel i. Verdal må ha et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn, og være tiltrekkende for småbarnsfamilier. Vi må tilrettelegge for utvikling og vekst i alle tettsteder og grender i hele kommunen, og må fortsette å ha arbeidsplasser og barnehageplasser for barna våre. Vi er heldige i Verdal som har så mange barnehager med forskjellige tilbud, slik at familiene kan velge selv hva som er viktig for deres barn når de skal velge barnehage. Verdal Høyre vil tilrettelegge for et mangfold i barnehagetilbudet som gir familiene frihet til å velge et pedagogisk tilbud som passer sitt barn.

Mestring for alle er noe som er viktig for Verdal Høyre, med en skole som ser alle elever uansett forutsetninger. Med et system som fanger opp de som trenger det, hvor vi får hjelp etter de behovene vi har. Et Verdal med aktivitetstilbud for alle, og som gir muligheter for alle. Det skal være lov å lykkes i Verdal, og dette må vi tilrettelegge for.

Lotte Holthe Kjesbu

(24), 3. kandidat for Verdal Høyre