Innlegg

– Jeg har blitt oppfordret til å delta i Pride, men nå er det blitt helt grenseløst - og jeg har ingenting der å gjøre!

Debatt

Jeg har aldri deltatt i Pride, og som prest er jeg en av de som ikke vier to av samme kjønn. Min ekteskapsforståelse er basert på samlivet mellom en kvinne og en mann. Samtidig har min kirke vedtatt at det skal være anledning for to av samme kjønn å få kirkelig vielse. Som prost legger jeg derfor til rette for at alle som ønsker en slik vielse, får en prest som gjerne bidrar. Det lever jeg greit med.

I år har jeg blitt oppfordret til å delta i Pride og har derfor prøvd å sette meg inn i hva Pride står for. På hjemmesiden til Pride Trondheim leser jeg at Pride er en underavdeling av FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

FRIs mål er:

Alle familieformer som bygger på likeverd og samtykke anses som likeverdige.

FRI mener at fullverdige og like rettigheter knyttet til valg av familie skal være en selvfølge.

Alle familieformer skal ha like rettigheter. Dette innebærer at alle mennesker uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering må ha adopsjonsprøvingsrett, rett til assistert befruktning og retten til å inngå ekteskap.

Vi oppsummerer debattmøtet mellom toppkandidatene i Verdal fredag 23. august 2019. Med i podkasten: Fatima Almanea, Jostein Grande og Roger Rein.


I arbeidsprogrammet for 2018 – 20 er dette konkretisert:

«Ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal respekteres».

Jeg har i årevis trodd at Pride var homofile og lesbiskes festival, der de har feiret sine nye rettigheter både i samfunnet og kirken. Jeg forstår nå at FRI ønsker et samfunn der alle seksuelle forbindelser basert på samtykke, blir definert som ekteskap. Det skal altså gå an å gifte seg med så mange personer man ønsker. Ved siste lovendring fikk to personer av samme kjønn anledning til å gifte seg, men ellers beholdt en den grunnleggende forståelsen av ekteskap – en livslang avtale for to. Det FRI arbeider for nå blir for meg helt grenseløst, og langt fra en bibelsk forståelse av ekteskap.

Seksualiteten har to aspekter – fellesskapsbyggende og livgivende. Så vidt jeg forstår FRIs arbeidsprogram er man bare opptatt av det fellesskapsbyggende. Jeg finner ingenting om hensynet til de barna som blir til i disse mange ulike relasjonene. Ja det er et eget punkt om rett til eggdonasjon for enslige. Det kan føre til at barn ikke kjenner noen av sine biologiske foreldre. Dette synes jeg er et svært vidtrekkende eksperiment med neste generasjons livsvilkår. En av poengene med det tradisjonelle ekteskapet har nettopp vært å sikre stabile og forutsigbare rammer rundt barns oppvekst.

Min lesning av FRIs program sier meg derfor at jeg ikke har noe i Pride å gjøre.

Gustav Danielsen