Innlegg

E6 – hva er best for miljøet?

Sven-Øyvind Bern logobilde 

Debatt

Verdal Høyre og Trøndelag NHO er sterke tilhengere av idéen om firefelts veg med en fartsgrense på 110 km/t gjennom Verdal. Først og fremst fordi dette er framtida og også av hensyn til næringslivet.

Dekker dette næringslivets behov? Verdal SV tror ikke det. Godstransport foregår jo som oftest med vogntog. Og kjøretøy som veier mer enn 3.500 kg (med noen få unntak) har fartsgrense på 80 km/t. Hvor er da behovet for en fartsgrense på 110 km/t?

Er dette den framtida vi vil ha? Verdal SV ønsker en framtid hvor tog er mye viktigere - både for folk og stykkgods. Det er miljøvennlig å bruke tog - både i direkte utslipp og med tanke på jordvern.

Så vi i Verdal SV spør Verdal Høyre og Trøndelag NHO: «Når skal vi tenke miljøvern, om ikke ved planlegging av veier og jernbane?»

Disse to grunnene som Høyre og NHO støtter seg til, er ikke gode nok argument for at Verdal SV vil ønske legge mye dyrkajord og dyrkbar jord under asfalt. Valg av trasé må ha ta hensyn til miljø og jordvern.

Verdal SV vil fortsatt arbeide for at det igjen blir bløtkake på Steinkjer stasjon for å feire dobbeltspor eller elektrifisert jernbane mellom Trondheim og Steinkjer!

Godt valg!

Sven-Øyvind Bern

Verdal SV