Innlegg

Er det slik at kommunen ønsker å spare penger ved at pårørende overtar omsorgsoppgaver?

Foto: NTB scanpix 

Debatt

Det stunder mot kommunevalg. Verdal er en utmerket plass å bo i, med mange kvaliteter. Men som samfunnsengasjert pensjonist i Verdal er det fortsatt mange ting å ta tak i.

Som sosialist er det spesielt to områder jeg er opptatt av. Det ene er velferd for alle i offentlig regi uten profittjag. Det andre er et anstendig arbeidsliv. Og det er en klar sammenheng mellom disse to områdene.

Mitt fremste ønske er at det skal være ei lønn å leve av mens du er yrkesaktiv. Og da snakker jeg om heltidsstilling for de fleste. Særlig i kvinnedominerte yrker er det vanlig med små lavtlønnede stillinger. Og her trenger vi politikere i kommunestyret som tar ansvar og prioriterer en heldagskultur.

Med en heltidsjobb legges også et godt grunnlag for tida etter at yrkeskarrieren er over. Og da skal selvsagt de eldre ha ei «lønn» å leve av. Pensjon er ei lønn som folk venter med å ta ut til de forlater yrkeslivet. Da må selvsagt den løpende pensjon reguleres i takt med lønns- og prisveksten, på samme måte som i arbeidslivet.

Som en av en stor gruppe eldre, er jeg opptatt av helse og velferd. Jeg vil ha en trygg og god offentlig eldreomsorg. Jeg er IKKE interessert i å måtte kjøpe min omsorg på et internasjonalt marked. Mine skattepenger skal benyttes til brukernes beste og ikke til privat fortjeneste for utenlandske eiere.

I det siste har nedlegging av sykehjemsplasser i Verdal skapt utrygghet. Nå skal vi som er gamle bo hjemme lengst mulig, nesten uansett. Men hvordan blir hverdagen for meg da? Hvor mange timer blir jeg sittende alene uten noen rundt meg? Får jeg tilstrekkelig medisinsk oppfølging? Hvordan blir livskvaliteten?

Er det slik at kommunen ønsker å spare penger ved at pårørende overtar omsorgsoppgaver? Blir resultatet at særlig kvinnelig pårørende går ned til halvstilling for å ta vare på sin gamle mor eller far? Nei, jeg vil ha en kommune både med nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Jeg vil ha en kommune med nok ansatte til å gi eldre en aktiv og trygg alderdom.

I SV sitt valgprogram er nettopp offentlig velferd og anstendig arbeidsliv to av tre prioriterte områder. Så for meg blir SV det beste valget.

Pensjonist på Stiklestad

Ole Landsem