Innlegg

Fylkesutvalget fraråder byggetrinn 2 i Levangersundet

Debatt

Ved første gangs behandling av planene om utbygginga i Levangersundet i Plan- og utviklingskomiteen, ble SV alene om å stemme mot byggetrinn 2. Nå er mer enn 800 underskrifter mot byggetrinn 2 blitt presentert.

En oppmuntring kom for dagen da SVs representant i fylkesutvalget for Trøndelag, Rakel Trondal, for ca en uke siden fikk flertall for sitt forslag: «Byggetrinn 2 vil hindre utsikt mot sundet, og være en forringelse av Levanger sentrum sitt samlede kulturmiljø av nasjonal verdi. Trøndelag fylkeskommune vil derfor gi faglige råd om at byggetrinn 2 ikke gjennomføres.»

Levanger SV vil fortsette arbeidet for å bevare utsikten mot sundet, selv om Sp, Høyre og Frp på fylkesnivå prioriterte utbyggerne foran innbyggerne.

Gunnar Løvås

førstekandidat på SV sin liste ved kommunestyrevalget

Kaja Skårdal Hegstad

tredjekandidat på SV sin liste ved kommunestyrevalget