Innlegg

Hvorfor tør vi ikke tenke større i E6-saken?

Debatt

Jeg ser det skrives og menes mangt om ny E6, uten at man helt kanskje ser helheten og behovet for alle som trenger veiene. Ny E6 og veiene omkring må bygges for å vare mange år.

En oppgradert E6 til versjon 2.0 der den ligger i dag, med mindre tilpasninger for å gjøre den i stand til å ta hånd om både gjennomfartstrafikk og lokaltrafikk bedre enn i dag, er lokalpatriotisme.

Vegprosjektet sør for Steinkjer er et godt eksempel på slike tanker. Det eneste positive etter min mening der, er at man kommer seg raskt hjem til Levanger når man først er ute av byen. De mange gangene jeg kjører der, er det til stor irritasjon over at jeg tvinges til å gli sakte gjennom byen i enden av fjorden, for kanskje å finne på at jeg skulle ha handlet noe.

I Levanger ser vi fordelen med at E6 ligger utenfor byen vår, men vi ønsker at flere som kun kjører gjennom sentrum, velger E6 isteden. Vi ønsker ikke mer gjennomgangstrafikk i sentrum av Levanger.

Mange mener derimot at dagens trase skal utvides med tre felt og 90 sone, det sparer matjorda, det gir dagens brukere lokalt de beste forutsetninger for å komme til veien osv. Derfor er dette det beste alternativet for oss, sies det.

Jeg mener dette er helt feil tanke. Det er faktisk hoveferdselsåren gjennom Norge vi snakker om.

I dag benyttes E6 mellom Skogn og Verdal av flere enn de som farter gjennom fylket, eller skal på jobb mellom Skogn og Verdal. Bønder med sine traktorer og andre hjulgående kjøretøy skal forflyttes, mopeder med ungdom på vei til skolen eller jobb, heldigvis er det bare 70 sone i dag, for de har ikke andre alternativer.

E6 med fire felter og en hastighet på 110 km/t vil også medføre at de lokale veiene må rustes opp, det er ikke til å komme utenom, for det skal bygge nye kryss og tilførselsveier som er dimensjonert for trafikkbelastningen på disse også. Da blir det litt for lite ambisiøst og fremtidsrettet å ikke bygge en vei som tåler fremtiden.

E 6 – 2.0, med tre felt vekselsvis og 90 sone, vil være et livsfarlig sted for unge trafikanter på moped eller andre lette kjøretøy, traktorer vil fremdeles skape kø og irritasjon, for de har ikke noen gode alternativer. Det må de ha, og vi skal vel bygge nye veier til de også, eller er dette noe som noen andre ordner opp i? Hvem avgir dyrkbare arealer til disse veiene? Eller mener man at en mopedist på Levanger skal svinge av via Mule eller Okkenhaug for å komme ned via Vinne og Bo’byen for så å kjøre til Verdal? Det finnes helt sikkert andre kreative omkjøringsmuligheter i dag, men er disse kostnadseffektive i dag og 50 år frem i tid? For det er det som er realiteten med ny E6, den skal vare og være dimensjonert for veldig mange år, uten til stadighet å måtte være under ombygging.

Tenk at noen vil bygge en vei gjennom «landet vårt», så stor og så effektiv at vi også kan låne den, jeg håper Nye Veier snarest kommer på banen og presenterer et prosjekt som er enda mer ambisiøst enn hva som foreligger i dag.

Knut Erik Henrikø

Listekandidat, Levanger Høyre