Innlegg

Jeg kan leve med 90 km/t, men er det noen grunn til å si nei til det beste alternativet?

Logobilde. Til debatt. Sigvard K. Gilstad 

Debatt

Stor-prosjekt som dette medfører naturlig nok mye debatt, og særlig synes mange å være bekymret for tap av dyrkajord, og det til de grader at de synes å ha glemt hva saken dreier seg om. Eksempel i så måte er innlegget til Anne-Brit Skjetne: «Ny E6: Overordnet føring må være vern av mest mulig dyrket jord.»

Skal en ta dette bokstavelig, kan det vel ikke bygges noen vei overhode?

De som planlegger en vei for fremtiden må nødvendigvis først og fremst prioritere funksjonen, og i praksis betyr det den traseen som er kortest mellom 2 tettsteder og med minst mulig høydeforskjell. En slik løsning er energieffektiv, og vil følgelig også gi minst klima-avtrykk. Gode veiføringer krever ofte en del dyrkajord, men hvor stort et problem er nå egentlig det?

Vern om dyrkajord har blitt en av vår tids store symbolsaker, og argumentene er velkjente, beredskapshensyn, nedbygging av 1000-vis av mål med dyrkajord osv, men hva er den faktiske situasjonen: Færre bønder produserer mere mat enn noen gang tidligere i historien, og utfordringen nå er overproduksjon av nær alt det er forutsetninger for å drive med her i lande. (Norske bønder er meget dyktige.)

Vi oppsummerer debattmøtet mellom toppkandidatene i Verdal fredag 23. august 2019. Med i podkasten: Fatima Almanea, Jostein Grande og Roger Rein.


Ut i fra dette vil jeg mene at det ikke foreligger noen spesielt saklige grunner for å være så livredd for å omdisponere litt dyrkajord, og det være seg både til veigrunn og tomtegrunn for å oppnå rasjonelle (og miljøvennlige) tettsteder.

Og så var det dette med motorvei klasse B, 90 km/t, kontra klasse A og 110 km/t?

For min del kan jeg leve godt med 90 km/t og dobbelfelt i alle motbakkene, men er det noen god grunn for å si NEI til det beste tilbudet, 4-felts klasse A? Et tungtveiende argument her må da være at det er påregnelig med færre døds-ulykker på en 4-felts motorvei!

Sigvard K Gilstad