Innlegg

Statspenger til «Jerikoparken»?

Debatt

Miljødirektoratet har store summer til fordeling til kommuner som legger til rette for friluftsformål. Direktoratet arbeider for at alle som bor i byer eller tettsteder her i landet skal ha naturområder å gå til som ligger mindre enn 500 m fra bostedet. «Når vi finansierer sikring av områder for friluftsformål eller gir støtte til tilrettelegging og aktiviteter, prioriterer vi områder nært der folk bor.» (Direktør Ellen Hambro)

Vi oppsummerer debattmøtet mellom toppkandidatene i Verdal fredag 23. august 2019. Med i podkasten: Fatima Almanea, Jostein Grande og Roger Rein.


Direktør Hambro viser videre til at å ha lett tilgang til grønne nærmiljøer gir størst utbytte for barn, eldre, funksjonshemmede og andre med lav mobilitet. For barn stimulerer lek ute den motoriske utviklingen og øker mestringsfølelsen.

Videre uttaler hun at å legge til rette for grønne områder nær der folk bor, er et treffsikkert tiltak som også bidrar til å utjevne sosial ulikhet i helse. Med om lag ti minutter fra dørstokken til grøntområdet, har du større mulighet for å få et sunnere liv og god helse.

«Jerikoparken» er ikke vedtatt utviklet av Levanger kommune enda, men SV har mottatt svært mange positive oppfordringer om å arbeide videre med parkplanene. La oss tilføye at kommunen eller velforeninger i f.eks. Åsen og Skogn, anmodes av Levanger SV om å søke penger fra Miljødirektoratet for eventuelle investeringer i områder for nærmiljø-friluftsliv.

Per Aunet

listekandidat, Levanger SV