Innlegg

Vi trenger ikke et nytt bygg nå - dette kan fungere greit de neste ti årene!

Hvor ligger lokalet som har bedre parkeringsmuligheter, spør Stein Aamdal. 

Debatt

13 lag og foreninger har uttrykt behov for og interesse for å utvikle Arken til et aktivitetshus, men med usikkerhet omkring hvor lenge vi kan få disponere lokalet, reduseres potensialet og mulighetene.

Vi trenger arbeidsro og forutsigbarhet. Vi kan ikke forvente at lag og organisasjoner flytter utstyr, fyller opp med møbler og deltar i dugnad bare for å stå uten lokalet høsten 2021. Vi ser ikke for oss hva som skal være alternativet til Arken som aktivitetshus.

Vi mener kommunen har plikt til å legge til rette for frivillige lag og organisasjoner, ikke bare med lokaler, men og ta driftsansvar.

Arken kan ikke likestilles med samfunnshusa/grendehus ellers i Verdal. Mange av de aktuelle brukerne er lag og foreninger som dekker hele Verdal.

67 prosent av Verdals pensjonister bor i sentrum, slik kommunen har definert det. Mangel på helhetlig plan for utbygging av nye leiligheter gjør at det ikke er planlagt fellesareal i disse prosjektene. Arken kan derfor i tillegg spille en rolle som møteplass i gangavstand for mange av disse innbyggerne.

Når det gjelder parkeringsplasser, for de som ikke bor i rimelig gangavstand fra Arken, finnes det godt med plasser i rimelig avstand, dessuten kan enkelte lag og foreninger også hjelpe til med transport til egne og andres arrangementer. Det har vært folkemøter på Arken med 160 deltakere og ingen parkeringsbøter.

Logobilde Stein Aamdal 

Hvor ligger lokalet som har bedre parkeringsmuligheter?

Vi er kjent med at Verdal kommune har som målsetting å bli en aldersvennlig kommune som en oppfølging av St.meld.15 (2017-2018):.«Leve hele livet», der etablering av sosiale møteplasser for eldre blir viktig. Vi ser for oss at Arken nettopp kan spille en slik rolle, som en av slike møteplasser i Verdal.

Skal vi kunne utvikle Arken til et aktivitetshus trenger vi snarest et løfte om å kunne bruke Arken i minst 10 år. Bygget har faste driftsutgifter i dag på ca.150.000 kr., renhold og vaktmester kommer i tillegg.

Vi trenger ikke et nytt bygg nå, Arken kan fungere godt de neste 10 åra. Gjennom dugnad skal vi få til oppussing av lokalene og kanskje et nytt kjøkken med litt hjelp fra kommunen.

Stein Aamdal

Leder Interimsstyret for Arken