Innlegg

«I hjemmesykepleien kjem det robota te hjemmebruk - for vi i eldrebølgen e et fryktelig pengesluk»

Jorunn Slapgård.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Æ bli kurin og tamlin, fortulla fortenkt

Haukapasiteten e ganske så sprengt

Når æ fundere og spekulere og prøve forstå

Den kloden æ fortsatt trur æ levvi på.

For alt e liksom snudd helt rundt og på haue,

For rovdyr ska værnas, men ikke småfe og saue.

Vi fiske med trålerera og store containerbåta

Det e itj småtteri som bli tatt opp, men ein heil bråta.

For kutting og pakking sendes fisken te Kina

For der har dem BILLIG arbeidskraft og maskina.!!

Så sendes den hit og havner i disken

Med større vanninnhold, men da kjøpes den BILLIGE fisken. !!??

Å avokadoen, så populær og bra.

Den e så trendy å kjøp for å eta.

Men at dyrkinga gir vannmanko i områda omkring

Det skjæl oss liksom ingenting

Å produksjon av klea bli stort sett itj gjort her i lainne,

Fer det bli for dyrt for oss sjøl til å kjøp, sei dem med forstainne.

Så klea og utstyr bli laga tå dem som har lite fra før,

Så kjøpe VI bellig og my meir enn vi trøng og vi bør.

Vi bestille gjern buksa med slitasje og HØL på å,

Te det bruke dem søkk mytji vatn, nå DEM har lite tå.

HER kan vi skjemmas. Ka e det vi tenke på??

Så bruke vi penga på luksusbila og yachta,

På motorcross-sport og fritidsbåta.

Da spyr vi ut eksos berre for artig,

Og leike oss med alt det e fart ti.

Vi har en skikkelig kjøpefest,

Men vil itj betal for det vi behøve aller mest!

Der presse vi prisa og fløtte maten, gjern hele jorda rundt!!

Og påstår att-på-te at det e både bellig og sunt !!!???

Da høre vi ingenting om klimatrøbbel og klimakris´

Derimot e det vederstyggelig at den stakkars kua rape og fis ???

Denne går langt over min forstand.

Forklar det den som kan.

Ka ska vi jobb med framover og etterkvart?

Bli det som i «Monopol», man rykker stadig fram te «Start».

Butikka vil leggas ned for en kjøpe belliar på nettet.

Og på skolan bli bøkern erstatta av nett-brettet.

Vi bygge omsorg- og sjukeheimsplassa

Som står tom for å spare kommunekassa???

I hjemmesykepleien kjem det robota te hjemmebruk

For vi i eldrebølgen e et fryktelig pengesluk.

Å alt det som itj kan gjørrås med nån PC-tasta

Bli vel avlegs, utdatert og kasta.

Trur vi kjem te å møt oss sjøl i døra

Om vi itj snart snur på både flisa og fjøLa.

For når vi itj lenger e i stand te å ta et eget valg

Da havne vi vel sjøl å - På bellisalg !!!

Jorunn Indahl Slapgård