Innlegg

«Jeg lar meg ikke kneble av kritikk og står for det jeg har gjort»

Debatt

Som leder for kontrollutvalget har jeg prioritert å jobbe med saker som kommunen kan bruke i sitt forbedringsarbeid.

Kommunens ledelse sier at Verdal kommune har en lærende organisasjon. Da skulle jo mye være lagt til dette for forbedring.

Det er avdekket flere kritikk verdige forhold og avvik i Verdal kommune.

Likevel er det dessverre slik at det ofte tar lang tid fra en feil eller et avvik oppdages, før det blir gjort noe med det.

Før kommunen viser at den har lært... - Det er frustrende for mange av de som er berørt.

I kommunen er det skrevet mange dokument om hvilke rutiner, regler og verdier som gjelder.

Men, etterlevelse av disse har fortsatt et stort forbedringspotensiale.

Mange politikere er opptatt av å skryte av hvor bra det er i kommunen. Det er vel og bra.

Men noen må tørre å stille de ubehaglige spørsmålene også.

Vi må erkjenne at vi har mye å ordne opp før vi kan si det skinner av kommunens forvaltning.

Her syns jeg kommunen også må være mer åpen. Ikke pynte på virkeligheten.

Personlig har jeg måtte tåle en del kritikk fra politikere som mener jeg har vært for pågående.

Til og med rådmannen har hevdet at jeg har «et ønske om negativt fokus på rådmannen og kommuneorganisasjonen».

Jeg lar meg ikke kneble av kritikk og står for det jeg har gjort. Selvfølgelig kan jeg ha gjort noen feilvudreringer under veis.

Men, hensikten har vært god.

Hvis jeg får en valgperiode til skal jeg fortsette å sette fokus på det kommunen kan blir bedre på.

6. kandidat Verdal Høyre