Innlegg

– E6-planen må sendes i retur, den er mangelfull, for komplisert, for ambisiøs og preget av hastverksarbeid

Den ene artikkelforfatteren, Håvard Røstad, her som guide da Verdal bondelag inviterte lokalpolitikere til politikerdag med ny E6 som tema. Foto: Roger M. Svendsen 

Debatt

Vi vil løfte frem E6 saken som en av de aller viktigste sakene på Innherred nå og sikkert minst i et 50 års perspektiv. For mange er saken kanskje uvesentlig, men vi våger å påstå at dette er noe av det viktigste våre lokale politikere skal bestemme i nær fremtid.

Høringsuttalelsen som ble sendt til Levanger kommune var sammenfattet slik:

Planen for ny E6 Åsen nord - Mære må sendes i retur til Statens vegvesen på grunnlag av følgende momenter:

Planen legger opp til altfor få kryss.

Planen er mangelfull mht. lokaltrafikk og utfordringene i Levanger sentrum

Planen er svært komplisert og mangler en kortfattet og lettfattelig faktapresentasjon.

Planen er mangelfull mht. kostnadsberegning, finansiering, bompenger og vurdering av kost/nytteeffekt.

Planen er for ambisiøs på trafikkgrunnlag.

Planen er preget av hastverksarbeid, usikkerhet rundt fjellkvalitet og flere antakelser som det kan stilles spørsmålstegn ved, f. eks virkningen av nedlegging av Heirkrysset.

Vi mener at den planprosessen som er kjørt i snart 2 år, har vært veldig dårlig. Planen i seg selv mener vi har åpenbare svakheter, og bærer preg av hastverksarbeid. Dette kom også klart frem i Ola Trønsdals innlegg sist tirsdag, noe redaktøren i Innherred også bet seg merke i.

Logobilde 

Logobilde Aksel Stokke 

Vi er sikre på at med en redusert hastighet til 90 km/t vil en kunne følge mye av dagens trase, beholde langt flere kryss for at lokaltrafikken kan benytte vegen og spare mye verdifull matjord og kostnader.

I lørdagens avis brukte Innherred flere sider på å belyse saken. Man kunne nesten få inntrykk av at prosessen var nesten ferdig. Det er ikke tilfelle.

Vi oppsummerer debattmøtet mellom toppkandidatene i Verdal fredag 23. august 2019. Med i podkasten: Fatima Almanea, Jostein Grande og Roger Rein.


Vår henstilling til velgerne er:

Vil du påvirke, kan det gjøre ved å stemme på de partier som klarest tar til orde for en nedskalering av hele E6 prosjektet fra 110 til 90 km/t

Det handler om kanskje det største naturinngrepet på Innherred på bortimot 100 år.

Vi må ta ansvar for vår fremtid, vi må handle fornuftig og miljømessig forsvarlig.

Håvard Røstad

Aksel Stokke