Ap-leder Arild Pedersen: «Skuffende om Rostadbrygga av redaktøren»

Det er ingen verdens ting ved investeringssaken i Moeparken, eller Rostadbrygga som enkelttiltak i denne, som skiller seg ut fra måten andre investeringssaker håndteres på i Verdal kommune, mener Arild Pedersen i Verdal Ap. 

Debatt

Den siste uka har det oppstått en trist debatt i lokalavisa knyttet til at Verdal Ap gir bort Rostadbrygga i gave til Øras vel. Ved mange anledninger oppgjennom årene har ulike frivillige organisasjoner tatt kontakt med Verdal Ap for å sondere mulighetene for å restaurere Brygga – som er det siste synlige beviset på den historiske ferge- og jekttrafikken som preget Øra på 1700- og 1800-tallet. Da Verdal Ap er en politisk organisasjon har partiet verken som formål, eller økonomiske inntekter til, å ta vare på Brygga. Derfor har Verdal Ap i mange år vært villige til å gi bort Brygga gratis i gave til dem som måtte ønske å ta ansvar for å sette den i stand.

Arild Pedersen er leder i Verdal Arbeiderparti. 

Så langt har ingen av forsøkene på å redde Brygga ført fram. Men etter at bygningsverner og ildsjel Ellev Steinsli og styret i Verdal Historielag tok et initiativ i 2016/2017, ble det fra frivillighetens side jobbet med en idé der Rostadbrygga som historisk gjenstand kunne integreres som en del av publikumstilbudet i den historiske delen av Moeparken. Etter et prisverdig engasjement fra styret i Verdal Historielag gjenoppstod også Øras vel i ny drakt og pekte på nettopp Rostadbrygga som sitt første store prosjekt. I vinter har også Lions i Verdal bidratt med dugnadstimer for å forberede istandsettingen av Brygga. Når både engasjementet, kompetansen, entusiasmen og den troverdige muligheten for å ta vare på denne historiske delen av Øras handelshistorie endelig var på plass, har Verdal Ap fulgt opp ved fortsatt å være villig til å stille opp som gavegiver.
 

Derfor er det veldig skuffende å oppleve behandlingen som redaktøren gir denne saken på lederplass i torsdagsutgaven av avisa Innherred. Her strør redaktøren om seg med uriktige påstander, tydeligvis uten å ha gjort ett eneste kildesøk. Ved et par raske søk på Internett finner man imidlertid blant annet følgende:

  • Den 10. oktober i 2017 står det en artikkel på trykk i redaktør Roger Rein sin egen nettavis, der ideen om å ta vare på Brygga deles med offentligheten. Her deltar undertegnede fra partiets side, bygningsverner Ellev Steinsli, kulturkonsulent Rune Dillan, leder i Verdal Historielag Roald Veimo og leder i interimsstyret for Øras vel Jan Juberg. Utspillet blir utelukkende godt mottatt, og dette var den første anledningen til å etterspørre den informasjon man måtte ønske.
  • I «Økonomirapportering 2. tertial 2017» står følgende: «Kulturkontoret er også involvert i arbeid for bevaring og restaurering av Rostad-brygga.» Dette var andre anledning til å etterspørre den informasjon man måtte ønske.
  • Den 12. juni i 2018 kan følgende leses ut av protokollen fra møtet i Komité Plan og samfunn under sak 61/18, «Orienteringer,» rådmann v/Trond Selseth: «Moparken. Ferdig med 1. trinn. Gode tilbakemeldinger – området brukes. Noen utfordringer i forhold til bl.a. WC. Skal ut med anbud på den historiske delen av parken. (Rostadbrygga i samarbeid med Nye Øras Vel). Der er det kommet innspill i forhold til sanitærforholdene.» Dette var tredje anledning til å etterspørre den informasjon man måtte ønske.
  • I budsjettdokumentet for 2019 står følgende: «...Forslaget nå innebærer at det avsettes 8,5 mill. kroner til ferdigstillelse av Moparken i 2019. Dette er i samsvar med nylig mottatt anbud for gjenstående arbeid…» Dette var fjerde anledning til å etterspørre den informasjon man måtte ønske.
  • I nettavisa til Trønder-Avisa den 1. april 2019, under overskriften «Moeparken får ny ansiktsløftning», sier rådmannen i Verdal kommune følgende: «…Og så blir det nytt fundament til «brygga». Rostadbrygga løftes opp og det settes på ei ny plate. Øra Vel skal ta over og restaurere brygga etterpå. Det er også en intensjon om at de kan stille med toalett til brukere av parken inne i brygga…» Dette var femte anledning til å etterspørre den informasjon man måtte ønske.

Ikke ved én eneste av disse anledningene har det fremkommet én eneste kritisk bemerkning. Ikke før nå. Én uke før kommunevalget. En kan saktens spørre seg hvorfor.


Synes ikke redaktøren overhodet at dette perspektivet har relevans? Er det helt uinteressant for ei lokalavis, som skal være balansert og objektiv, å sette spørsmålstegn ved motivasjonen til dem som nå kritiserer gavegiveren for å gi bort en gave? Eller er det blitt slik at redaktøren mangler både evne og vilje til å stille kritiske spørsmål til andre partier enn Arbeiderpartiet? Hvorfor finner ikke redaktøren det interessant å stille spørsmålet: Hvorfor gjør Pål Sverre Fikse (Sp) og Silje Sjøvold (H) dette akkurat nå? Ikke minst av hensyn til Roald Veimo og Historielaget, som også får ufortjent medfart i redaktørens lederartikkel, burde redaktøren ha kostet på seg noen betraktninger om dette.

Det er ingen verdens ting ved investeringssaken i Moeparken, eller Rostadbrygga som enkelttiltak i denne, som skiller seg ut fra måten andre investeringssaker håndteres på i Verdal kommune. Prosesskritikken mot rådmannen er derfor også uberettiget.

Summen av punkter i listen jeg her har gjennomgått gjør det samtidig vanskelig å forstå beskyldninger om mangel på åpenhet. Betongsålen til Rostadbrygga representerer snaue 1,7 % av totalbudsjettet for istandsettingen av den historiske delen av Moeparken. Det er alltid slik at så små enkelttiltak håndteres innenfor kommunestyrets vedtatte budsjettrammer, og aldri slik at denne typen enkelttiltak behandles som egne saker. Og få andre enkelttiltak av denne typen får såpass mye oppmerksomhet som nettopp Rostadbrygga har fått de siste årene.


I Moeparkens nedre del står lekeapparater som sannsynligvis koster mer enn betongsålen til Rostadbrygga. Når Brygga i tillegg ser ut til å kunne åpne en mulighet for å etablere toalett i tilknytning til familieparken begynner det egentlig å bli veldig vanskelig å forstå hvor redaktøren egentlig henter denne uberettigede og urimelige kritikken fra.

Arild Pedersen

Leder, Verdal Ap