Innlegg

Barn og unges fritid

Debatt

Arbeiderpartiet mener at det er på tide å se på barns fritid med nye øyne. Vi ser at ungdommer dropper ut av organiserte aktiviteter, og at flere opplever at kostandene i barneidretten og kulturtilbud for barn er for høye. Dette er arenaer som skal være samlende, men som i dag ikke alltid virker på den måten.

Vi ser også at mange familier opplever at tida i hverdagen ikke strekker til med full jobb, henting, kjøring og ulike aktiviteter for barna på ettermiddag og kveld. En god oppvekstpolitikk må ta småbarnsfamilienes utfordringer på alvor.

Arbeiderpartiet i Verdal vil derfor i den kommende perioden arbeide for en fritidsreform, der flere ulike fritidsaktiviteter gjennomføres like etter skoletid. Eksempler på aktiviteter som tilbys etter skoletid kan være matlaging, leksehjelp, kor, sjakk, friluftsliv, kulturskole, ulike ballspill og idretter. Lokal kompetanse blant skolens ansatte samt skolens bygg og nærområder vil prege fritidstilbudet som tilbys. Gjennom et nært samarbeid med skole, foreldre og lag og foreninger vil vi kunne skape et godt tilbud.

Så kjære verdalinger: Hvilke tilbud ønsker dere til deres barn etter skolen? Hvem kan bidra i Verdalsskolene? Hvordan kan vi få til et best mulig tilbud som ikke koster for mye økonomisk?

Et bredt fritidstilbud i tilknytning til skolen vil kunne gi flere unger muligheten til å delta på ulike aktiviteter uten at det koster mye og foreldrene må hente og bringe. Med et slikt fritidstilbud etter skoletid vil ungene kunne være ferdig med lekser, trening og andre aktiviteter når de kommer hjem på ettermiddagen. Det vil dermed gi familiene mindre stress og mer fritid sammen, samtidig som flere unge får være med på aktiviteter.

Anne Berit Bergsmo

Verdal Arbeiderparti