Innlegg

Privatisering av pleie og omsorg

Logobilde 

Debatt

Høyre ønsker et politisk skifte i Verdal kommune der de blant annet vil slippe til private aktører i pleie og omsorg i følge avisinnlegg 27.08.19. I stedet for å kalle dette privatisering av pleie og omsorg heter det nå hos Høyre valgfrihet.

Hvordan de vil at innslaget av private aktører skal kunne gi valgfrihet fremstår litt uklart, skal de ta over driften av eksisterende helsehus, skal de bygge institusjoner i tillegg til de kommunale, eller …?

De skal få det offentlige system «opp på tå». Det offentlige system består vel av de som er ansatt og arbeider innenfor pleie og omsorg.

Arbeiderpartiet har ingen tro på at private aktører har ansatte som gjør jobben bedre enn ansatte i kommunen, hverken på kvalitet eller pris.

Vi har derimot mange eksempler på at private kommersielle virksomheter har levert tjenester med dårlig kvalitet, samtidig som ansatte får dårligere lønns- og pensjonsvilkår. Det nærmeste eksemplet er da Adecco omsorg tok over driften av sykeheimen i Klæbu.

De måtte gi seg før anbuds perioden var over da de ikke greide å gi tjenester av god nok kvalitet, samt at forholdene for de ansatte ikke oppfylte kravene i Arbeidsmiljøloven. Innleide pleiere ble blant annet innlosjert i «kott» på sykeheimen.

Det er også kjent at de private kommersielle aktørene eies av internasjonale fond med adresse i skatteparadis.

Verdal arbeiderparti vil at omsorgstjenestene i Verdal kommune skal drives av egne ansatte med kommunale lønns og pensjonsvilkår.

Bjørn Holmli

Listekandidat for Verdal Arbeiderparti