– De siste årene har eldreomsorgen gått fra vondt til verre i Levanger og Verdal

Debatt

Jeg jobbet nærmere 30 år med rehabilitering av voksne og eldre i Levanger og Verdal kommune. De senere årene har det gått fra vondt til verre i eldreomsorgen for antallet eldre øker mens antall sykehjemsplasser går ned.

I løpet av 1990 årene kom det en ny trend i eldreomsorgen. Påstanden fra ledernivå var at det var verdighet forbundet med å ja ansvar for eget liv. Ergo var det riktig å sette fokus på å greie seg heime lengst mulig. Fokus ble dreiet fra institusjonsplasser til hjemmetjenester. Hvem i all verden er det som ikke ønsker å bo heime gjennom alderdommen?!

Men det som er selve problemet er at ingen av oss er garantert å beholde helsa opp igjennom alderdommen. Når vi ender opp som pleiepasienter, fordi de fysisk mentale/åndelige ressursene har sviktet, da er det institusjonsplass vi trenger. Og fortell ikke meg at det går an å forebygge seg bort fra ethvert behov for sykehjemsplasser, bare det settes nok ressurser inn i hjemmetjenestene.

Mange kommuner legger ned sykehjemsplasser og dette fører til en uverdige tilstander innen eldreomsorgen.

Den eneste riktige løsningen er at det finnes nok sykehjemsplasser for å ta vare på de svakeste eldre og deretter kan man legge omsorgs kabalen med et mindre omfattende tjenestetilbud til de som har noe mestringsevne i behold.

Selv jobbet jeg som sagt innen rehabilitering. I alle årene jeg jobbet var det mangel på institusjonsplasser.

Rehabiliteringen ved Breidablikktunet i Levanger ble nedlagt i 2001. En av grunnene var at vi ikke hadde de 6 rehab plassene belagt med rehab pasienter til enhver tid. Fordi kommunen alltid manglet sykehjemsplasser generelt, var det alltid noen pleiepasienter innlagt på rehab-avdelingen.

Likevel kunne vi over år, dokumentere at vi var temmelig effektive i forhold til å oppnå mestring hos mange eldre gjennom tverrfaglig rehabilitering.

Nå ser jeg at rehabavdelingen på Staup helsehus er nedlagt på nytt selv om skriften på husveggen forteller: «her er målet, mestring for alle»!

Problemet er altså på mange måter «dobbel» i kommune-Norge mange steder.

Det legges ned sykehjemsplasser. Og på noen steder legger man ned både sykehjemsplasser og rehab-plasser.

I dagens valg-Norge snakkes det mest om bompenger. Det kan sikkert være viktig for noen. For min del er jeg mye opptatt av eldreomsorgen. Nemlig at vi ikke er innstilt på å pleie de som er helseløse. I tillegg er jeg også i tvil om kommunens evne og vilje til å tilby rehabilitering og opprettholdelse av mestringsevne hos de som fortsatt har noe evne til å ta ansvar for egen helse.

Det er trist at slike viktige samfunnsspørsmål ikke er oppe i valgkampen. Dette berører jo mange eldre samt deres ektefeller og familier.

Anders Halten

Levanger