Innlegg

– Ikke alle fysioterapeutene i Verdal får fullt driftstilskudd - det må vi gjøre noe med

Debatt

Verdal har i alt ni fysioterapeuter. Det betyr at dekningen er god, i og med at det er minimale ventelister. De får et driftstillskudd fra kommunen.

Imidlertid får bare fem fullt driftstillskudd, en får 70 prosent, to får 40 prosent og en får 30 prosent. Dette betyr i realiteten tilsvarende stillingsbrøker. Dessuten nærmer tre av dem seg pensjonsalderen.

Hun som får 30 prosent har en meget attraktiv spesialitet i psykomotorisk fysioterapi, det vil si avspenningsøvelser og pusteteknikker, noe som spesielt har vist seg nyttig for pasienter med ulike typer spenninger i kroppen. Hun har ca 6 måneders venteliste.

Dersom stillingsbrøkene ikke blir økt til 100 prosent for alle, står vi i fare for at de som har under 100 prosent søker seg bort.

Verdal Arbeiderparti vil arbeide for at alle helsearbeidere og alle andre som ønsker det får 100 prosent stilling.

Tor-Finn Granlund

Listekandidat for Arbeiderpartiet