Innlegg

– Jeg hadde et innspill som ble levert til kommunen - etter det hadde rådmannen «rotet bort» innspillet slik at det ikke kom med i prosessen

Debatt

I valgavisa fremmer partiene sine program for kommende valgperiode. Som vanlig er det gode planer og ønsker til beste for innbyggerne. Levanger har mye bra fra før, men som vanlig er det noe som kan forbedres. Undertegnede vil ikke gjennomgå hvert enkelt parti sitt program og kommentere dette, men vil dvele ved et par av programmene.

1. Arbeiderpartiet (AP) er garantisten for at alle kommunens innbyggere tas på alvor… osv.

2. Senterpartiet (SP) skriver blant annet at de vil arbeide for at mennesker skal behandles med respekt og ha et deltakende og aktivt folkestyre.

Nå kan vi lure på om det å bli tatt på alvor og bli behandlet med respekt er nytt for disse to partiene. For alle oss andre er dette den største selvfølge i et demokrati.

Undertegnede har ved et par anledninger i større samfunnssaker følt på dette. I prosessen med bygging av ny E 6 gjennom Åsen ble alle invitert til å komme med innspill.

Jeg hadde et innspill som ble levert til Servicekontoret i kommunen. Etter det hadde rådmannen «rotet bort» innspillet slik at det ikke kom med i prosessen.

Jeg klaget til Plan- og utviklingskomiteen og til Kommunestyret over feil behandling. Ingen, hverken i administrasjons- eller politisk ledelse ønsket å gjøre noe.

Jeg krevde gransking av hendelsen, da innspill var kommet på avveie. Ingen så noen grunn til å etterkomme dette ønske.

Det var så viktig å få vedtatt planene om trasé så snart som mulig. Er det å bli tatt på alvor og bli behandlet med respekt når slike ting skjer?

Trasé ble vedtatt i kommunestyre i 2015. I etterkant ble det en hake ved dette vedtaket: Det går ikke å bygge veg med forventet standard på denne traséen. Fremdeles (4 år etter vedtaket) foregår grunnboringer i Åsen for å finne best mulig linje. Kanskje vi alle skal lære at vi undersøker før vi vedtar.

Den andre saken gjelder kommunereformen. Der ble vi også invitert til å komme med innspill. Det eneste innspillet som kom inn var undertegnede delaktig i. I korthet gikk det ut på at Levanger kommune, alternativt bare Åsen, skulle søke samarbeid med Frosta og Stjørdal. Innspillet ble forsøkt dysset ned i administrasjonen. Politisk ledelse kalte det for tull. Etter at jeg kontaktet fylkesmannen behaget det rådmannen å komme med et svar. Prosessen om kommunereformen ble undervegs rapportert med fakta beskrivelse fra kommunen. Men vårt innspill ble ikke med i fakta beskrivelsen. Underlig at det skrives fakta beskrivelse uten å ta med alle fakta.

Begge disse innspillene var i utakt med flertallets ønske, men som en læring må alle i fremtiden tas på alvor og bli behandlet med respekt. Selv om de går mot rådmannens og flertallets innstilling.

Vebjørn Haugom