Innlegg

Levanger Fotomuseum – et fotomuseum for hele Trøndelag?

Anita Ravlo Sand og Britt Tønne Haugan har vært på besøk hos Aud Åse Reitan og Nils Torske ved Levanger Fotomuseum. 

Debatt

Senterpartiets ordførerkandidat og undertegnede har i dag besøkt Levanger Fotomuseum som holder til i den nedlagte Byskolen. Vi møtte leder Aud Åse Reitan, museums fotograf Nils Torske og styreleder for stiftelsen Levanger fotomuseum Hans Heieraas.

Levanger Fotomuseum er et fotohistorisk museum som ble konsolidert med Stiklestad nasjonale kulturhus (SNK) i 2004. Levanger Fotomuseum har en samling på 570 000 negativer og gjenstander tilknyttet fotografi. Samlingen består av enkeltfotografer fra Levanger, Steinkjer, Verdal, Meråker og Lierne. Fylkesansvaret er en arv Levanger Fotomuseum har fra før konsolideringen og derfor har engasjementet i fylket strukket seg utover SNKs grenser.

Derfor var det ikke så rart at Martin Hågensen tok kontakt med Levanger Fotomuseum og ønsket at de skulle ta over fotosamlingen som han og hans familie har i varetatt siden 1947 og fram til 2018.

Leder for Levanger Fotomuseum Aud Åse Reitan forteller at Hågensen samlingen består av av 247 kasser med negativer. Det er bare disse kassene som er tatt med i undersøkelsen. Det finnes også permer med negativer, album, løse kopier og negativer. Disse er foreløpig ikke gjennomgått, og altså holdt utenom. Et forsiktig estimat gir et negativantall på ca. 472.000. Etterkrigstiden og gjenreisningen av Namsos er dokumentert blant disse bildene.

Britt Tønne Haugan representerer Levanger senterparti. 

Et inntak av samlingen vil bety en nær fordobling av porteføljen ved Levanger Fotomuseum. Det sier seg selv at en forvalting av dette arkivet med uforandrete rammevilkår vil sette stort press på museets ressurser. Levanger Fotomuseum sa et foreløpig nei til å ta imot samlingen på bakgrunn av ressurssituasjonen, forteller Aud Åse Reitan. Samlingen er satt på arkiv i Namsos enn så lenge.

Både Reitan og Torske sier det er et tankekors at til tross for at museet har ansvar for samlinger fra flere kommuner er grunnfinansieringen bygd rundt en gammel fordelingsnøkkel gitt ut fra konsolideringstidspunktet i 2004.

Vi tenker vi må gjøre noe med dette, sier ordførerkandidat Anita Ravlo Sand. Her må vi som vertskapskommune samsnakke med ledelsen i SNK, fylkesnivået og staten slik at vi kan videreutvikle det potensialet som Levanger Fotomuseum besitter. Vi kan ikke risikere at historiske samlinger fra Namsos, Verdal eller fra andre steder i fylket ikke får plass i Levanger Fotomuseum, og derfor går tapt eller sendes ut av fylket. I dag er det to personer ansatt ved Levanger Fotomuseum; leder og fotoansvarlig. Hvor mange stillinger bør et Fotomuseum for Trøndelag ha, spør Britt Tønne Haugan? Reitan svarer, i tillegg til de to stillingene vi har trenger vi minst to stillinger til; en formidler og en til digitalisering av materiellet vi får inn.

Senterpartiet synes det er viktig at ettertidas generasjoner kan ta del i vår historie gjennom fotosamlingene og vil jobbe for at Levanger Fotomuseum kan få bedret sin ressurssituasjon.

Et fotomuseum beliggende midt i Trøndelag vil være en viktig bærer av kulturminner og historie for nåtiden og framtiden.

Britt Tønne Haugan

10. kandidat ved kommunevalget i Levanger