Innlegg

Levanger sentrum som handelssted er historie og kan ikke gjenskapes - da må det tenkes nytt og visjonært

Debatt

Venstres Karl Meinert Buchholdt og Anne-Brit Skjetne har i valgkampen lansert et spennende alternativ for samlokalisering av bibliotek, kino og konsertsal i Levanger. De peker på at Levanger Rådhus i sin tid ble tegnet med et kulturhus i bakgården mot jern -banen, men tatt ut av planene pga. kostnadene den gang.Biblioteket rett over gata, som har tilhold i et ombygd fabrikklokale fra tida like etter krigen, burde for lengst hatt mer tidsmessige lokaler. Og kinoen, som flertallskonstellasjonen av AP; SP og KRf sørget for å legge ned i denne perioden, kunne fått en restart i et slikt kulturkvartal dersom viljen var til stede.

Jeg leste for ei tid tilbake med interesse et intervju med en nyinnflytter til Levanger på baksida av Innherredsavisa. Hun var sterk og klar på at Levanger, for å styrke seg i kampen om ungdom på flyttefot, måtte gjøre som nabobyene: Satse både på kino og kulturhus og få etablert sosiale møteplasser og treffsteder for både fastboende og de studentene som nå strømmer til byen.

Jeg er så enig. Levanger sentrum som handelssted er historie og kan ikke gjenskapes. Da må det tenkes nytt og visjonært. Da må kommunen være med på legge til rette for trivsel og mangfold i sentrum. Folkehelse og livskvalitet er ikke bare et spørsmål om arenaer for fysisk utfoldelse, slik det har vært for mye fokus på i Levanger i de senere årene, etter min mening.

I forbindelse med at de to lanserte sitt forslag, ble ordfører Svarva og SPs ordførerkandidat intervjuet i avisa. Ikke overraskende fikk ideen nokså negativ mottakelse hos dem. Ikke først og fremst pga. økonomien slik jeg leste deres svar, men mer for konsekvensene utover i grendesamfunnene av ei slik satsing i sentrum. Jeg bor sjøl i en utkant i kommunen, og har kjent på denne flertallskonstellasjonens iver etter å legge ned grendeskoler i de 20 åra den har hatt flertall. Nå sist Okkenhaug og Mule skole og barnehage. Jeg spør: Kjente dere ikke på denne omtanken for grendesamfunnene da? Og- det faktum at gjennom disse nedleggelsene ble det tatt strupetak på det meste av lokalt kulturliv knytta til disse skolesamfunnene. Og det gjelder alt fra søndagsskoler til skolemusikk.

Igjen: Stjørdal har sett det. Steinkjer har sett det. Verdal har sett det. Det er ingen motsetning mellom livskraftige grendesamfunn på den ene sida og et sterkt, mangfoldig og variert sentrum på den andre. Hvis ikke den nye politiske ledelsen i Levanger snarest innser det, er jeg stygt redd for at den folketallsnedgangen vi nå ser i kommunen bare vil fortsette.

Arve Flatås

Levanger Venstre