Dagens leder

Send en vennlig tanke til en kandidat

Vi skal ikke ta som en selvfølge at vi har medborgere som er villige til å engasjere seg for fellesskapet gjennom lokalpolitisk arbeid. Her fra valgdebatten på teaterhuset i Verdal under Øras dager. 

Debatt

Det har på mange måter vært en underlig valgkamp som nå går mot slutten. Det er kommune- og fylkestingsvalg i år. Også rikspolitikerne er nok klar over det. Likevel har både dem og rikspressen også denne gangen klart å sette mye av flomlyset på seg selv. Etter hvert til stor forargelse for lokale kandidater som har forsøkt å sette dagsorden på spørsmål som angår oss langt mer enn det som er forsøkt gjort til årets store tema, bompengene.

Nå gjenstår det å se det endelige valgresultatet. Det får vi først vite på mandag kveld. Men de mange meningsmålinger som vi blir bombardert med peker nesten alle i den samme retningen. Ergrelsene over bompengene er åpenbart ikke så voldsom. De partiene som er ut til å gjøre det best i de store byene er ikke de som protesterer mot bompenger. Ut over i landet er det helt andre ting som ser ut til å påvirke oss.

Lokalt engasjement. Når vi leser lokalaviser, følger med på sosiale medier og beveger oss rundt i våre nære samfunn ser vi et stort engasjement rundt valget. Uten at jeg har eksakte tall for det er jeg overbevist om at antallet leserinnlegg til lokalavisa er langt flere i år enn tidligere. Her er det de lokale sakene som har fått dominere. Jeg synes mange har vært flinke til å skape diskusjon rundt spørsmål som angår oss på Innherred. De fleste leserinnlegg inneholder langt mer enn sitater fra et valgprogram. Sentralt skrevne innlegg, underskrevet lokalt, har forsvunnet helt fra vår postboks.

Vi skal ikke ta som en selvfølge at vi har medborgere som er villige til å engasjere seg for fellesskapet gjennom lokalpolitisk arbeid. Derfor er det, etter en slik valgkamp, all grunn til å løfte fram dem som bruker av sin fritid og sitt engasjement. De som hvert på sitt vis, ut fra sine ståsted og preferanser, står på for å gjøre verden og lokalsamfunnet litt bedre. Om de blir en folkevalgte, og tar plass i et kommunestyre, er de også fullt klar over at det vanker mer enn godord. Det vil bli flere tøffe hverdager enn festdager.

Det minste vi andre kan gjøre for å vise at vi setter pris på at noen tar jobben for oss, er å bruke stemmeretten vi har fått tildelt. Da har vi også noe vi skulle sagt etterpå. Godt valg!

PS: Valgnatta skal vi oppdatere deg så godt vi kan på resultatene i Verdal og Levanger. Du finner oss på innherred.no

(Lederkommentar i Innherred 7. september 2019)