Innlegg

Tankevekker i valgtider

Logobilde Ivar Haarstad 

Debatt

Alle burde merke seg Trond Knudsens innlegg om lokaldemokratiet i praksis i Levanger. Som vararepresentant i Levanger kommunestyre har jeg opplevd det samme som han har observert. Det er ikke grunn til å gjenta hans observasjoner.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sittet i posisjon i Levanger i flere tiår og har et selvfølgelig hovedansvar for hva som har skjedd.

I inneværende periode har Ap ordføreren og Sp varaordføreren. Av formannskapets 9 medlemmer er 8 fra posisjonspartiene. Lederne i PUK og Driftskomitéen er fra Ap. Posisjonspartiene er «selvfølgelig» i flertall

Kontrollutvalgets leder er fra Sp med flertall fra posisjonspartiene. Dette er helt uhørt f.eks. på Stortinget. Der har opposisjonen selvsagt lederen og flertallet i kontrollkomitéen. Slik er det ikke i Levanger! Under konstitueringen i 2015 ble det fra Høyre stilt spørsmål ved dette. Svaret fra ordføreren var at det ikke var ulovlig å gjøre det slik.

Seniorrådets leder og nestleder er også fra posisjonspartiene. Og mange saker som skulle vært innom seniorrådet blir ikke sendt dit for uttalelse før behandling i kommunestyret.

Når det gjentatte ganger fra opposisjonen (V med støtte fra H og Frp) foreslås at ekstern ekspertise skal se på hva som skjer innen økonomi og helse, blir dette nedstemt av posisjonen. «Dette klarer vi best selv uten ekstern hjelp» er holdningen.

Opposisjonen i Levanger kommunestyre kan komme med så mange og gode forslag vi vil. Men det er meget sjelden vi blir hørt og får flertall for forslagene. Men vi får i alle fall i valgkampen høre at vi har vært med og stemt for diverse forslag som vi i ettertid ser vi kunne stemt imot for å markere uenighet.

Det blir meget spennende å se resultatet av kommunevalget i Levanger. Mitt håp er at det blir et skifte til det bedre når det gjelder politisk styring og maktfordeling.

Ivar Haarstad

Leder Levanger Senior Høyre