Ap eller Sp – spælle d egentli nånn rolle?

Ordførerkandidat Ole Gunnar Hallager mener AP-Verdal er landets beste kommune. 

Debatt

I løpet av sommeren har jeg snakket med mange verdalinger på stands, husbesøk, «morgenaksjon» og ellers i hverdagen. Et spørsmål som går igjen, er hvor forskjellen mellom AP og SP på Verdal’n ligger. En vanlig oppfattelse virker å være at det ikke vil utgjøre stor forskjell hvem en stemmer på. Er det sant?

Det er riktig at det politiske Verdal stort sett er enig om kursen. Forskjellen ligger i tiltakene og evnen til å ta tøffe beslutninger. Det er spesielt på dette punktet Arbeiderpartiet og Senterpartiet skiller lag.

Behov for endring? Arbeiderpartiet har styrt Verdal siden 1999, så Verdal som vi kjenner det i dag er «AP-Verdal». Selv om mye er veldig bra, så anerkjenner vi det kan bli bedre. Vi er klare for å fortsette å jobbe med kommunen der vi kan bli bedre, og for å levere tjenester og fasiliteter til innbyggerne som henger med i tiden. Økonomi er grunnlaget for tryggheten til alle verdalinger. 14 av de 17 siste årene har Verdal Kommune gått med overskudd, og vi har aldri hatt så mye penger på bok som i dag. Det er først og fremst dyktige og lojale ansatte som skal ha æren for det, men også en langsiktig økonomistyring hvor politikken evner å ta vanskelige valg når det er behov er avgjørende. SP sier det er behov for endring. Det motsatte av å gå med overskudd er å gå med underskudd. Det motsatte av å tenke langsiktig er å tenke kortsiktig. Det motsatte av å ta vanskelig valg når det er behov for det, er å vente så lenge at noen må ta valgene for oss slik at vi mister styringen. Er det endring vi ønsker oss?

Den siste fireårs-perioden har kommunestyret vært preget av store flertall i de fleste saker, men ved enkelte anledninger har vi skilt lag. Det er for eksempel verdt å minne om at Arbeiderpartiet stemte for Panzer: Ungdommens Hus, Teaterhuset, Moe-parken, Skateparken og oppgradering og lyssetting av Elvepromenaden. Senterpartiet stemte mot alle nevnte tiltak.

Tørt, men «saftig» valgflesk. Vi mener den mest betydelige forskjellen er måten vi styrer kommuneøkonomien på. Vi tenker på ulike måter. AP har tatt noen upopulære valg, også i denne perioden. Av og til må vi ta noen valg som er upopulære for noen, slik at flest mulig skal få det best mulig. Slik er det også når vi for eksempel må slå sammen skoler, for å få til nye skoler for over 60 prosent av barneskoleelevene i Verdal. Er du ikke villig til å ta de tøffe valgene, har du heller ikke råd til å få til de store løftene for fellesskapet. SP i Verdal har derfor ikke råd til å bygge nye skoler, fordi de ikke er med på de tøffe og upopulære valgene.

Områdene vi fremover også har ulikt syn på, er spesielt næring. Vi vil fortsette å jobbe beinhardt for å legge til rette for næringsutvikling, og å skape arbeidsplasser til alle. Vi vil gå for å utvide Ørin Sør, som uansett hvordan en vrir og vrenger på det er det eneste realistiske alternativet nå på kort sikt. Vi har et næringsliv som har gått godt lenge. Men det er ingen selvfølge. Det krever aktive prioriteringer på areal, infrastruktur og mot-konjunktursatsninger. Ofte er dette prioriteringer som kommer i konflikt med jordvern. En kan ikke få både i pose og sekk. Her ser vi at mens AP normalt velger næringsutvikling, velger SP jordvern. Å lage en ”i pose og sekk- illusjon” er nettopp det- en illusjon. Samfunnsutviklingen følger verdisynet. Det ene er ikke mer riktig enn det andre. Men hva er viktigst for deg?

Til sist garanterer vi i kommende periode et rød-grønt samarbeid. Fordi vi har en politikk som styrer etter veldig like verdier. Selv om vi er uenig i enkelte saker, så peker vår politikk i samme retning. Et rødgrønt samarbeid er etter min mening den eneste løsningen som vil gi

Verdal den stabiliteten og framdriften vi trenger de neste fire årene. SP er åpne for samarbeid mot høyre. Forskjellene på et høyre- og et venstresamfunn vet de fleste.

For meg er AP-Verdal landets beste kommune, i verdens beste land. Jeg kommer aldri til å anbefale å stemme for forandring, for forandringens skyld. Vi har for mye å miste til det.

Derfor bør du stemme Arbeiderpartiet og meg 9. september.

Godt Valg!

Ole Gunnar Hallager

Ordførerkandidat Verdal Arbeiderparti