Etter valget!

Per Aunet, logobilde 

Debatt

Uansett valgresultat må det nye kommunestyret i Levanger gjøre vedtak som utgjør en klar forskjell for våre barn, barnebarn og deres etterkommere.

Verden står overfor en klima- og naturkrise som alle partier etter hvert mer eller mindre tar på alvor. For å greie målet om halvering av klimagassutslippene innen 2030, må Levanger også ta sin del av jobben.

I nabokommunen Stjørdal har rådmannen fått en overordnet bestilling fra kommunestyret om at kommunen skal være «klimavennlig foregangskommune i alle saker», og ansatt folk til å jobbe med klimavennlige løsninger og økt bevilgningene til klimatiltak innen alle etater. Kommunen har ansatt vannområdekoordinator og miljø- og klimakoordinator.

Nå er vel tiden moden for å få ansatt en klima- og miljøvernleder i Levanger blant mer enn tusen lønnsmottakere. Forslag om dette er blitt nedstemt i budsjettbehandlinger i mer enn ti år.

Levanger SV ønsker det nye kommunestyret lykke til med klima- og miljøpolitikken.


Per Aunet

listekandidat, Levanger SV