Kjære velger! Din stemme kan avgjøre 9.september

Logobilde Gunnar Løvås 

Debatt

SV i Levanger får mange spørsmål fra velgere om hva som skiller SV fra andre partier som AP, MDG eller Rødt. Dette er partier som i ulike saker står oss nær og i mange tilfeller er naturlige allierte.
Når det er sagt, så er det mye som skiller oss fra disse partiene

Hvorfor bør du stemme på SV og ikke på MDG

Miljø er vår tids viktigste sak, men det er ikke den eneste saken som er viktig. SV og MDG er stort sett enig i klimapolitikken.

Men for SV er rettferdig fordeling også avgjørende. Det handler om mennesker med en vanskelig hverdag, men også hvilket samfunn vi skal være. Det handler om å sikre grønne arbeidsplasser i fremtiden

SV tror ikke klimakrisen kan løses uten å løse utfordringene med økte forskjeller. De henger nøye sammen, og må løses sammen. Hvis ikke får vi enda større forskjeller og mindre tillit mellom folk. Derfor tror SV ikke høyresida kan løse klimakrisa. Her skiller MDG seg fra SV med sin blokkuavhengighet.

SV lover å kjempe for rettferdig fordeling og klima!

Hvorfor bør du stemme på SV og ikke på Rødt

SV og Rødt er enige om mye. Det gjelder kampen for sosial rettferdighet, mot økte forskjeller og velferdsprofitører. Men Rødt tar ikke klimatrusselen nok på alvor. De beskylder SV for å være et avgifts parti, men avgiftene Rødt kritiserer SV for, er klima- og miljøavgifter som er nødvendig for å løse klimakrisa.SV foreslår lavere skatt på folks arbeidsinntekt, noe som mer enn kompenserer for avgiftsøkningene for folk flest. Vi tror ikke ulikhetskrisen kan løses uten å løse utfordringene med klimaendringene. De henger nøye sammen, og må løses sammen.
SV lover å kjempe for rettferdig fordeling og klima.

Hvorfor bør du stemme SV, og ikke Ap
 

SV og Arbeiderpartiet har et godt samarbeid, men Ap er ikke et grønt parti. Det har vi mange eksempler på fra vår tid i den rødgrønne regjeringen, og vi ser det fremdeles, selv om de har tatt noen små skritt i riktig retning. Vi ser det både når det gjelder viljen til å kutte i utslipp, når det gjelder oljeboring og i mange lokale saker, som E6 utbygging i vår kommune.
 

Ap er heller ikke langt nok til venstre når det gjelder rettferdig fordeling. Det blir rett og slett ikke nok trøkk uten SV. Derfor må SV stadig trekke dem til venstre. Det gjelder profitt i velferden, det gjelder skolepolitikken, og det gjelder skattepolitikken, for å nevne noen saker.

Man bør stemme SV fordi vi er det eneste partiet som er både rødt og grønt. Som tar både klimatrusselen og forskjellsutviklingen ordentlig på alvor og er villige til å gjøre noe med det.


GODT VALG!!


Gunnar Løvås

førstekandidat for Levanger SV ved kommunevalget 2019.