Innlegg

Kryss kvinner inn!

Debatt

Nå kan du være med å avgjøre hvem som skal bli de neste folkevalgte i Verdal. Vi håper du gir kryss til dyktige damer. Det er nemlig flest menn som krysser på valglistene. De krysser inn enda flere menn.

Visste du at andelen kvinnelige representanter som ble valgt inn i kommunestyrene i 2015 var 39 prosent, mens andelen kvinner som stilte til valg var høyere – nemlig 43 prosent. Foran høstens valg er det kun èn kvinnelig ordførerkandidat i Verdal – fra Høyre. Vi stiller også med mange nye kvinner på valglista som er klare for å jobbe for et bedre Verdal.

Kommunens fremtid avgjøres ikke bare av hvilket parti man stemmer på, men også hvilke kandidater vi velger til å styre. Forskning viser at andelen kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret, påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune. Høy andel kvinnelige politikere gjør kvinner og menn mer likestilte. Politikken blir bedre med god kjønnsbalanse. Allikevel velges det flere steder overvekt av menn.

Mangfold i kommunestyret er like viktig som mangfold på arbeidsplassen. Vi mener at de som bestemmer i kommunen bør representerer befolkningen. Dersom deler av befolkningen ikke tar del i avgjørelsene, er det mange gode løsninger som aldri kommer frem.

Du kan påvirke sammensetningen i ditt kommunestyre. På stemmeseddelen kan du sette et kryss ved siden av kandidatene du vil gi en personstemme. Om du vil stemme et annet parti men fortsatt heie frem noen kvinnelige politikere, kan du skrive navnet til vedkommende bakerst i stemmeseddelen.

Verdal Høyre går blant annet til valg på å jobbe for flere barnefamilier velger å bosette seg i Verdal, å tilrettelegge for gode fagmiljøer rundt elevene på skolen, bygge ny Stiklestad og Leksdalen skole på planteskoletomta og ønsker å bidra til et godt, inkluderende og trygt arbeidsliv.

Vi Høyre-kvinner i Verdal jobber også for en mer fleksibel foreldrepermisjonsordning, mer forskning på kvinnehelse og å redusere kroppspress blant unge.

I programmet vårt har vi flere saker vi mener er viktige for likestillingen: Vi vil redusere ufrivillig deltid, jobbe for mer mangfold på arbeidsplassen med bl.a. flere menn i barnehagene og i helsesektoren, vi vil gi kvinner som opplever fødselsdepresjon den hjelpen de trenger, og vi vil at kommunen skal jobbe tverrfaglig med å forebygge vold i nære relasjoner. Vi heier på kvinnelige gründere i Verdal. Vi kommer aldri til å godta at private – ofte kvinnelige - barnehageeiere blir snakket ned som «velferdsprofitører.»

Vårt budskap er enkelt: Husk å gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg. Kryss kvinner inn, uansett parti.

Verdal Høyre ved

Silje Heggdal Sjøvold

ordførerkandidat

Lotte Holthe Kjesbu

3. kandidat

Mona Kristin Rømuld

5. kandidat