Innlegg

På'n igjen, Arbeiderpartiet

Debatt

Verdal Arbeiderparti har i dagens avis to leserinnlegg. Begge to handler i all hovedsak om Sp.
Det holdt lenge å ikke spre rundt seg med usannheter, men helt på tampen av valgkampen tar Verdal Arbeiderparti fatt på «kreativ» historiefortelling.

«Du skal høre mye før øra detter av», er det noe som heter. Etter å lest disse innleggene måtte jeg sannelig kjenne etter om de fortsatt hang på.

Jeg skal kort svare påstandene.

«Senterpartiets ledelse ledet an ja-bevegelsen til kommunesammenslåing med Levanger».
Her må jeg vel gjenta igjen at Senterpartigruppa var delt i spørsmålet, men ALLE fulgte det aller viktigste: resultatet av folkeavstemninga.

«Senterpartiet stemte mot opprusting av Moeparken».
Delvis feil. Vi foreslo følgende første gang vi behandlet saken:
Saken utsettes inntil investeringsbehov for skolebygg er avklart.
Det forslaget falt. I tillegg stemte vi mot en ekstrabevilgning på 1 mill. i 2017. Så har vi stemt for bevilgningene til Moeparken etter det, senest i forrige formannskapsmøte der det ble bevilget ca. 7 mill. ekstra for å rydde opp i forurensingen i grunnen.

«Senterpartiet stemte mot det nye bo- og behandlingssenteret».
Feil. Vi foreslo å utrede flere alternativer og ønsket en grundig utredning for å få mere tall på bordet på starten av prosessen. Her ble altså historiens største enkeltinvestering i Verdal lagt ut på anbud og inn i budsjettet uten et eneste politisk vedtak. Vi har stemt for det nye helsehuset hele veien.

«Senterpartiet forsøkte å flytte brannstasjonen ut av Verdal og til Levanger».
Feil. Marit Voll var med på et utspill der man ønsket å se på muligheten for et blålysbygg på Mule. Dette ble det ALDRI fremmet forslag om. Vi har ikke stemt for noe annet enn Ap: Å beholde egen brannstasjon i Verdal.

De to siste punktene stemmer. Vi var mot nedbygging av matjord for å bygge ut enda flere leiligheter i sentrum. Vi er for å ta hele kommunen i bruk. Når det gjelder utvidelse av industriparken så var vårt ønske fortetting, og realisering av Ørin Nord.
Dette for å bevare matjorda og sikre tilgangen til fjorden, og her har vi med stolthet stått på vårt syn!

Så kommer sannelig ordførerkandidat Ole Gunnar Hallager med enda et leserinnlegg i akkurat samme gate.
Her påstås det at vi har stemt mot Teaterhuset. Det er feil. Vi stilte kritiske spørsmål rundt pengebruken, men alle vedtak er enstemmig.
Vi har aldri stemt mot lyssetting av Elvepromenaden. Dette ble jo aldri politisk behandlet! Det mente vi det burde vært.
Vi har også stemt for skateparken. Vi har også stemt for Ungdommens hus, selv om vi i utgangspunktet mente vi burde se etter muligheter i noe av den bygningsmassen vi allerede eier.

Hva i alle dager er det Arbeiderpartiet driver med? Hva er dette å servere to dager før valget?

Ja, det er forskjell på Ap og Sp.
Vi skal sørge for åpenhet og politisk behandling av de sakene som åpenbart bør det.
Vi skal ta hele kommunen i bruk, og skape gode nærmiljø i HELE kommunen.
Vi skal bruke de pengene vi har, og ikke ta snarveien med å dytte regninga for altfor høyt kostnadsnivå over på innbyggerne gjennom økt eiendomsskatt.
Vi skal involvere innbyggere og ansatte.

Og ikke minst: Vi skal ta ansvar for oss selv, og ikke skyve ansvaret for alt som ikke helt går som planlagt over på andre parti.

Håper dette var klargjørende for Arbeiderpartiet og alle verdalinger.
Godt valg!

Pål Sverre Fikse
Ordførerkandidat Verdal Senterparti