«Hvor er de nå, de kritiske røstene som sto på alle hauger tidligere og hadde alle svarene på hvordan klubben skulle driftes og styres?»

Verdal IL skal holde et nytt ekstraordinært årsmøte tirsdag 17. september.  Foto: Johannes Strand

Debatt

I kjølvannet av Innherreds artikkel om det kommende ekstraordinære årsmøtet i Verdal IL til uka, skrev Karl Martin Einarsen onsdag et innlegg på Facebook rundt situasjonen i klubben.

På oppfordring fra andre og etter godkjenning av skribenten selv, videreformidler lokalavisa herved Einarsens tanker:

Vær med på «vi'et»

I oktober 2018 holdt Verdal IL årsmøte, mediedekningen var stor, det har vel ikke vært så stort engasjement rundt et årsmøte noen gang i klubbens historie.

Nå skal klubben få en daglig leder

Det ble bestemt på årsmøtet.

Økonomien var elendig, likestillingssaken, damelaget og ansettelsen av daglig leder var noen av de største sakene.

Røstene var mange, negativiteten var stor - noe helt sikkert berettiget og noe helt sikkert uberettiget!

Klubben har besluttet å jobbe for full likestilling

Planen er å finne en ny god løsning, som sidestiller herre- og kvinnefotballen.

Alle vet hvordan det gikk, og klubben så fremover.

Nytt årsmøte i vår uten like mye støy, ca 40 møtte opp. Økonomien ble igjen det største temaet naturlig nok, og det ble satt ned en meget kompetent ressursgruppe som skulle få oversikt og kontroll over økonomien.

Nå er det et ekstraordinært årsmøte på trappene, og fungerende styreleder må ty til media for å få folk til å forstå at klubbens eksistens står på spill, INGEN nye vil ta på seg et eneste verv? Hvor er de nå - de kritiske røstene som sto på alle hauger tidligere og hadde «alle» svarene på hvordan klubben skulle driftes og styres?

Verdal Idrettslag er en av de viktigste institusjonene vi har i hele kommunen, om ikke den viktigste! 7-800 barn, unge og voksne som har det gøy og sprer idrettsglede rundt seg, Det er folkehelse, mestring ut i fra egne ferdigheter, fellesskap, oppdragelse og læring som foregår på stadion hver eneste dag, og dette er ledet av trenere, oppmenn og lagledere som alle bruker av sin fritid på klubben i sitt hjerte!

Det er en gryende egoisme rundt omkring, det er ikke dugnad og «vi'et» som gjelder, men «jeg», det er en skremmende utvikling. Ikke bare for vår klubb, men for hele samfunnet!

Nå er muligheten her, til å bli med dra klubben i samme retning! Vær med på «vi'et», fellesskapet, på gleden av det å være sammen, å oppleve noe i lag! Vi har alle et ansvar for fremtiden - våre barn, for fortsatt gode oppvekstvilkår og glede av idrett og samhold!

Velkommen på ekstraordinært årsmøte kommende tirsdag!

Karl Martin Einarsen,

medlem av Verdal Idrettslag.