«Ikke bare en nasjonal trend, vi snakker også om en Anita- og Pål Sverre-effekt»

  Foto: IH

Debatt

Det var vel egentlig ikke uventet. Senterpartiets sterke framgang i velgermassen har vært kjent en god stund. Men selv ikke de mest ihuga partiaktivistene trodde at resultatet så til de grader gikk Senterpartiets veg ved lokalvalgene både i Levanger og Verdal. Nå blir det nye koster på ordførerkontorene. Det er all grunn til både å gratulere og ønske Pål Sverre Fikse og Anita Ravlo Sand lykke til. I skrivende stund er det ikke avgjort hvem som blir den nye fylkesordføreren i Trøndelag. Der pågår det fortsatt forhandlinger og kamp om småpartienes gunst. Hvis Senterpartiets Tomas Iver Hallem trekker det lengste strået i den kampen, må vi virkelig snakke om storeslem for partiet lokalt.

Mange lurer på om valgresultatet lokalt bare kommer som en følge av den nasjonale trenden. Jeg tror ikke det. Det sentrale har nok vært medvirkende. Men, vi snakker også om en Anita- og Pål Sverre-effekt. Fra mange velgere, både i Levanger og Verdal, var det sterkt ønske om forandring. Både Robert Svarva og Bjørn Iversen har lang fartstid bak seg i ordførerstolen. Lenge nok, vil nok mange si. Det i en kombinasjon med enkeltsaker som har skapt mye ståk, uro og debatt har nok spilt inn. Kanskje ser vi det sterkere i Verdal enn i Levanger.

I Levanger har Senterpartiet i flere perioder styrt kommunen sammen med Arbeiderpartiet. Da skulle en kanskje tro at velgerne også ville straffe dem, om de var misfornøyde med enkelte saker. Det opplevde vi ikke. Jeg tror nok at det også var et poeng for noen velgere i Levanger, som valgte å skifte side, at kommunen kunne få sin første kvinnelige ordfører. Det sørget de for gjennom å gi Sp så mange stemmer at Anita Ravlo Sand kan skrive historie. Det var på tide, vil nok mange kunne si.

Ble straffet. Den siste perioden har Levanger hatt en tydelig opposisjonspolitiker, Venstres Karl M. Buchholdt. Han var den eneste fra opposisjonen som har hatt plass i formannskapet de siste fire årene. Buchholdt har markert seg godt og flagget klare holdninger til enkeltsaker som en kunne tro at han skulle score poeng og vinne velgere på. Det skjedde ikke. Venstre i Levanger gikk merkbart tilbake ved valget. Jeg tror Buchholdt ble rammet av misnøyen som potensielle velgere har vist etter at Venstre gikk inn i regjering. Sånn er det bare. Politikk og valg kan oppleves nådeløst.