Verdal Ap gratulerer - velgerne har alltid rett og det har vi respekt for

Arild Pedersen er leder i Verdal Arbeiderparti. 

Debatt

Årets kommunevalg gikk ikke slik Verdal Arbeiderparti hadde håpet. Oppslutningen vårt parti sitter igjen med når valgresultatet er oppgjort ligger langt under det som er vårt parti sitt ambisjonsnivå, og føyer seg dessverre inn i den landsdekkende trenden med svake lokalvalg for Arbeiderpartiet.

Dette er vi selvfølgelig veldig skuffet over. Demokratiet har imidlertid talt, og velgerne har alltid rett. Det har vi stor respekt for.

De er blitt kalt «Knoll og Tott». Og selv om de til tider har syntes det har vært artig, går de ikke god for betegnelsen. Vi har møtt de avtroppende ordførerne i Levanger og Verdal, Robert Svarva og Bjørn Iversen.


Men selv om Verdal Arbeiderparti er skuffet er det også all grunn til å gratulere Verdal Senterparti med et fantastisk godt valgresultat, rent flertall i kommunestyret og Pål Sverre Fikse som ny ordfører i Verdal kommune. Med et slikt valgresultat følger store forpliktelser, forventninger og ansvar. Det er i tiden framover at forventninger skal innfris, og politiske resultater skal leveres. På vegne av Verdal Arbeiderparti vil jeg derfor benytte denne anledningen til å ønske Pål Sverre Fikse og hans mannskap lykke til med denne viktige jobben!

Samtidig vil jeg på vegne av Verdal Arbeiderparti takke alle dem som brukte vår liste da de gikk til urna i dette valget. Verdal Arbeiderparti skal ta godt vare på stemmen deres. Og selv om valgresultatet i Verdal - for Arbeiderpartiets del - føyer seg inn i landstrenden, så har nok også lokale forhold betydning. Derfor skal Verdal Arbeiderparti evaluere seg selv og valgkampen grundig og skikkelig, før arbeidet med å meisle ut strategien for valgseier om 4 år starter. I mellomtiden kan Verdal Arbeiderparti love at vi skal være et tydelig, men konstruktivt, mindretallsparti i kommunestyret den neste perioden. Vi kommer til å stemme for det vi er for, og imot det vi er imot, i tråd med mandatet som velgerne har gitt Arbeiderpartiets politiske program.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem det mest positive ved årets valg: Valgdeltakelsen i Verdal kommune har gått opp med nesten 10 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Dette gir håp om et levende folkestyre i Verdal kommune også framover – la oss alle bidra til å heve valgdeltakelsen ytterligere ett hakk om 4 år!

Arild K. Pedersen

Leder, Verdal Ap