Flere sykeheimsplasser: Dette er et skritt i riktig retning

Roger Rein 

Debatt

Mye tyder på at det blir sykeheimsplasser i Åsen allerede i høst. En godt informert og forberedt ordfører Robert Svarva slapp nyheten om dette på biblioteket forrige torsdag. Rådmannen har de sett på mulighetene for hvordan en kan finne en kortsiktig løsning på den kriseaktige situasjonen innenfor kommunens eldreomsorg.

Å gjøre om omsorgsplasser ved Stokkbakken omsorgssenter er nok den enkleste, raskeste og trolig også den mest kostnadseffektive løsningen i dag. Jeg vil tro at dette også er nødvendighet for å møte tilsynsrapportene fra Fylkesmannen, som to ganger de to siste årene har påtalt kommunale lovbrudd ved denne institusjonen.

Ingen nye plasser. En av kommunens eldre, som har satt seg godt inn i denne problematikken, ringte meg på lørdag, etter å ha sett intervjuet med Robert Svarva i biblioteket. Hun har trolig rett i sin betenkning om at dette ikke gir tilbud til å mange nye sykeheimspasienter. På kort sikt er det nok slik at det er eksisterende beboere ved omsorgssenteret i Åsen som flyttes fra en omsorgsleilighet til en sykeheimsplass.

Det var jo nettopp det Fylkesmannen påpekte i en av sine tilsynsrapporter fra Åsen, at omsorgssenteret allerede er et sykeheim i gagnet, men ikke i navnet. En omgjøring, i tråd med signalene Svarva kom med torsdag kveld, vil få dette på stell. Det er en bra ting i seg selv. Det vil gi disse beboerne og deres pårørende en større trygghet gjennom et bedre tilbud enn de har i dag. Blant annet når det gjelder oppfølging av en tilsynslege, som vil være påkrevd ved et sykeheim, men som ikke er det ved omsorgssenteret.

Neste skritt? Det har vært mye snakk om helse og omsorg i den lokale valgkampen i Levanger. Jeg velger å tro at dette er et tema som kommunens folkevalgte også holder tak i når hverdagene kommer. Det er grunn til å tror at en forslag om omgjøring av omsorgsplasser i Åsen vil få oppslutning og bli gjennomført. Men andre ting gjenstår. Det vil ikke forundre meg om det kommer sterke krav om at det også må opprettes sykeheimsplasser i Skogn. Ikke nødvendigvis som et kortsiktig tiltak i nuet, men heller på permanent basis når også Skogn skal få en ny institusjon, etter planen om tre–fire år.