Innlegg

Hvor lenge skal de få holde på?

Styret i Helse Nord-Trøndelag omtaler styret i Helse Midt-Norge som eier av sykehusene. Jeg mener det er vi, innbyggerne, som er de rette eierne av sykehusa, skriver Stein Aamdal. Foto: Roger M. Svendsen 

Debatt

Hvorfor skal Sykehuset på Levanger og i Namsos være økonomisk bærekraftig?

Direktør Aas sier sykehusa våre har for høye driftskostnader i forhold til driftsinntekter.

Skal ikke våre skattebaserte sykehus først og fremst hjelpe oss når vi trenger det? De er ikke oppretta for profitt.

Smak på styrevedtaket i Helse Nord-Trøndelag:

«Styret ber administrerende direktør identifisere uønsket variasjon i aktivitet og utarbeide en detaljert gjennomføringsplan for reduksjon av aktivitet i samsvar med bestillinga fra Helse Midt-Norge.»

Jeg synes det høres spinnvilt at en direktør over Aas har «bestilt» en viss aktivitet ved sykehusene i Levanger og Namsos.

Det er altså noe feil ved oss innbyggere i Trøndelag. Vi har feil sykdommer og til feil tid. Vi forholder oss ikke til direktørens «bestilling».

Det er innføringa av helseforetaksmodellen med stykkprisfinansiering, der diagnosene nå bestemmer 50 % av sykehusenes driftsinntekter, som ikke er «bærekraftig» sett fra vår side.

Styret i Helse Nord-Trøndelag omtaler styret i Helse Midt-Norge som eier av sykehusene.

Jeg mener det er vi, innbyggerne, som er de rette eierne av sykehusa.

Styrets kravet om oppsigelser ved sykehusa i Levanger og Namsos for å driftsbudsjett i «balanse» løser ikke problemet, det bare flytter det. Vårt behov for helsehjelp forsvinner ikke på grunn av styrevedtak.

Vi må ta tilbake eierskapet over hva våre skattepenger brukes til. Men det er Stortinget som har vedtatt denne måten å organisere sykehusa på.

Vi må utfordre dem til å ta tilbake kontrollen og folkevalgt styring. Det er bare 2 år til Stortingsvalget, men de store partiene trenger nok litt tid på å innrømme at å innføre kommersiell forretningsdrift basert på profitt-tenkning ikke hører hjemme i helsesektoren.

Stein Aamdal